Netværket Den Nordiske Træby – 
Pohjoismainen puukaupunkiverkosto

er et forum for inspiration og erfaringsudveksling, stiftet i forbindelse med 
træbykonferencen i Trondheim 2016. Netværket vender sig til alle som er 
engageret i den historiske nordiske træby: arkitekter og byplanlæggere, 
museumsfolk og forskere, ansvarlige for næringsliv og tourisme. Medlemskabet 
er gratis og åbent for både juridiske og fysiske personer.
Logotyp transparent

VÅR PROGRAMFÖRKLARING
(ETT MANIFEST
FÖR TRÄSTADEN)

En programförklaring

1 februari 2018

NYHETSBREV
SEPTEMBER 2021

–Webinar 12 okt–Konferens i Helsingør 11-12 nov–Webbinarium 21 jan–Samarbete med nordvästra Ryssland–Årsmöte–Bli medlem–

’HISTORIC WOODEN TOWNS IN THE NORDIC COUNTRIES AND NORTH-WEST RUSSIA’ 

Samarbetsprojekt med stöd från

Nordiska ministerrådet

WEBINAR KULTURMINNER
ETTER COVID-19

 

12 oktober 2021

Vi har gleden av å invitere til gratis webinar med fire interessante foredrag. Foredragsholderne fra Finland, Norge, Sverige og Danmark gir dere innblikk i deres arbeid med turisme og formidling, knyttet til kulturminner.

KONFERENCE FOR
DEN NORDISKE TRÆ - OG BINDINGSVÆRKSBY

11-12 November 2021

Tema: Holdbare byer og byggninger i TRAE i Norden