Netværket Den Nordiske Træby – 
Pohjoismainen puukaupunkiverkosto

er et forum for inspiration og erfaringsudveksling, stiftet i forbindelse med 
træbykonferencen i Trondheim 2016. Netværket vender sig til alle som er 
engageret i den historiske nordiske træby: arkitekter og byplanlæggere, 
museumsfolk og forskere, ansvarlige for næringsliv og tourisme. Medlemskabet 
er gratis og åbent for både juridiske og fysiske personer.
Logotyp transparent

VÅR PROGRAMFÖRKLARING
(ETT MANIFEST
FÖR TRÄSTADEN)

En programförklaring

1 februari 2018

NYHETSBREV
SEPTEMBER 2021

–Webinar 12 okt–Konferens i Helsingør 11-12 nov–Webbinarium 21 jan–Samarbete med nordvästra Ryssland–Årsmöte–Bli medlem–

’HISTORIC
WOODEN TOWNS
IN THE NORDIC COUNTRIES AND NORTH-WEST RUSSIA’
 

Samarbete med stöd från Nordiska ministerrådet. Ny lägesrapoort november 2021

WEBINAR
"DEN CIRKULÄRA TRÄSTADEN"

 

21 januari 2022, förmiddag

Vi återkommer med program.

KONFERENCE OM
DEN NORDISKE TRÆ - OG BINDINGSVÆRKSBY

Samlede ca. 150 deltagere fra DK, FIN, N, S og RUS (Karelen)

i Helsingør 11-12 nov 2021

 

This website is managed by The Swedish Association for Building Preservation in co-operation with Netværket Den Nordiske Træby – Pohjoismainen puukaupunkiverkosto. For issues with the website please contact: kansli@byggnadsvard.se. Netværket Den Nordiske Træby – Pohjoismainen puukaupunkiverkosto 2021