NÆTVÆRK FOR B.png

Bli medlem

i Nätverket Den nordiska trästaden!

Arbetar du i en nordisk kommun/stad med historisk trähusbebyggelse? Försöker du hitta balansen mellan skydd, vård och utveckling? Vill du byta erfarenhet med kollegor i andra kommuner?

Nätverket Den nordiska trästaden är en ideell förening och ett unikt forum för olika professioner och befattningar i kommuner, för forskare och andra trästadsvänner. Vi erbjuder ett unikt kontaktnät med olika professioner och befattningar i kommuner, forskare och andra trästadsvänner. Vi ordnar möten och seminarier som berör ämnen som byggnadsvård, hållbarhet, stadsutveckling, ekonomi, turism… ja helt enkelt vård och utveckling av trästaden ur olika infallsvinklar men med fokus på varsamhet.

 

Medlemskapet är helt gratis och i det ingår föreningens nyhetsbrev.

 

Medlemmar i Suomen historialliset kaupungit / Föreningen för historiska städer i Finland, liksom medlemmar i den danska Foreningen Netværk for Bindingsværk är automatiskt medlemmar i det nordiska nätverket.

 

Vi vill bli fler så att vi kan nätverka mer!

 

Du anmäler dig till nätverket genom att fylla i nedanstående uppgifter. En representant från respektive lands nätverk kommer sedan att ta kontakt och ge mera information.

Bli medlem