Nettverket Den Nordiske Trebyen

Nettverket Den Nordiske Trebyen er et forum      

til inspirasjon og erfaringsutveksling, stiftet av fire nordiske verneorganisasjoner i 2016. Nettverket er for alle som er opptatt av bevaring av de historiske trebyer, enten de representerer kommuner, næringsliv eller private med interesse for holdbar byutvikling. 

 

Interessefellesskapet og overføringsverdien ligger i hvordan lykkes med god bevaring, hensiktsmessig bruk og skånsom utvikling av disse sårbare trebyer og bygningsmiljøer. 

 

Annet hvert år holdes en nordisk stor konferanse tilrettelagt særlig for dem som arbeider i kommuner med sårbar kulturarv i tre. Den neste konferanse finner inner sted i en av Danmarks mest velbevarte trebyer,  Helsingør, 10-12. nov. 2021. Temaet er Holdbarhet og retter seg mot verdibesparelsen i vedlikehold i tide, riktig bruk og historisk bevisst byutvikling. Program kunngjøres på hjemmesiden.

 

Det holdes et webinar, og senere kanskje flere, mens vi venter på å lykkes med bekjempelsen av Covid 19. Det første finner sted 23. April 2021 Kl.09:30-12:00. Temaet er Arkitekturpolitikk i historiske trebyer og å sikre borgernes reelle påvirkningsmuligheter. Program kunngjøres på hjemmesiden 1 måned før.

Vårt nettverk styrkes stadig av nye medlemmer.

Medlemskapet er vederlagsfritt og uten krav til ‘trosbekjennelse’ ut over tilslutning til formålet. Vi tror vi sammen er sterkere når vi fra flere hold kan peke på dokumenterbare samfunnsverdier i bevaring av historiske trehusmiljøer, som viktig del av en bys utvikling. 

 

Det er neste år 50 år siden den store utstilling og konferanse i Sandefjord om de nordiske trebyer -i en tid disse var truet av sanering og betongen gikk sin seiersgang gjennom Europa. Ennu er truslene mange

 

Aksentuert av pandemien er også mange av inntektskildene til vern gjennom godt vedlikehold falt bort. Turismen trues, så også kulturminnene. Mer enn noensinne er et nettverk nu aktuelt. 

Vårt mål er at alle de viktigste historiske trebyer i Norden (og bindingsverksbyer i Danmark) gjør felles front mot truslene og tegner medlemskap. Det øker utsiktene til politisk gjennomslagskraft. 

Nordisk Ministerråd støtter Russlandsprosjektet

som nettverket innledet i 2018. Det er et samarbeid med St. Petersburg by og historiske trebyer i Karelen. Representater fra historiske trehusmiljøer der vil delta i vår ‘rundtreisende’  nordiske Konferanse, denne gang i Helsingør. Prosjektet sier noe om vårt Nettverks grenseoverskridende relevans. 

Følg med her på vår hjemmeside vær velkommen til å slutte dere til Nettverket. 

 

NETTVERKET DEN NORDISKE TREBYEN

For bevaring, bruk og utvikling av historiske trebyer

 

Bergen, 15. mars 2021.


 

Leif Kahrs Jæger, styreleder