top of page
Netværket Nordiske Trebyen er etableret

Foreningens formål er at styrke de tre byer som kulturarv, bomiljø og besøgsmål.

Etableringen af netværket fant sted fredag den 2. december i København og er et direkte resultat af konferencen "De nordiske tre byer" i Trondheim i september 2016.

Den nye forening skal være et organ for ærværdige tre landsbyer i Norden, og medlemsskaren vil i første omgang bestå af kommuner, foreninger og relevante brancheorganer. Foreningens formål er at styrke de tre byer som kulturarv, bomiljø og besøgsmål. Det skal være et forum for erfaringsudveksling og fælles indsats for at møde udfordringer inden for bevaring, brug og udvikling af de nordiske tre byer.

Tavlen der blev installeret den 2. december 2016 består af (tidligere tidligere) Jess Heinemann, Æreskøbing kommune (D), Tuulikki Kiilo, Rakennusperinnön hoidon verkosto/Bygningsvedligeholdelsesnetværk i Finland, Lucia Botero Hoyos, Eksjø kommune (S), Tanja Røskar , Risør kommune . Med i bestyrelsen er også Jussi Telaranta, verdensarvskoordinator i Raumo i Finland (ikke til stede, da billedet blev taget).

Det nordiske trebynetværk

Nettverket er etablert
Om nettverket

Om netværket Den nordiske trebyen

Ved afslutningen af konferencen i Trondheim udtrykte træbyens forsamlede venner (over 220 mennesker!) deres ønske om, at samarbejdet kunne fortsætte i form af et netværk for Den nordiske træby._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 

Nu har mørket og kulden indtaget Norden, men netværkstanken hviler ikke.Den 2. december holdt netværkets bestyrelse (som blev udpeget under slutreferatet i Trondheim) sit første møde i Bygningskulturens Hus på Borgergade 111 i København (hvor den danske forening har sine lokaler). Øverst på dagsordenen stod netværkets mål og formål (træbyens sjæl!), herefter talte vi om aktiviteterne, organisation og vedtægter, økonomi, mulige bidragsydere, kontingent, sprog, logo og hjemmeside._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Den nordiske træby forekommer i mange variationer, men der er et fælles fundament, en træbys sjæl: Det er kulturarv (med stedsspecifik identitet), bomiljø (boligmiljø med egen skala og planmønster) og destination. Det er bæredygtigt (socialt, teknisk og økonomisk), samtidig med at det har brug for regler for hotelbranchen og transformation mm. At formulere et fælles grundlag er en af netværkets vigtigste opgaver.  

Netværkets hovedopgaver omfatter også

  • arrangere en bykonference i træ som i Trondheim, årligt eller hvert andet år, næste gang foreløbigt i foråret 2018 og i Sverige 

  • etablere et bykontor i træ (sekretariat), som i årene 2017-18 vil være en del af den svenske forenings kontor i Stockholm, efter princippet om, at det land, der arrangerer den næste konference, også har ansvaret for sekretariatet i perioden (og hjemmesiden)

  • iigangsætte mindre, tematiske seminarer, med temaer som regler i detaljerede planer, turisme og håndværksmetoder, kan arrangeres i udvalgte træbyer 

  • invitere til studierejser og formulere forskningsprojekter og emner til eksamensprojekter på de nordiske universiteter

 

Bestyrelsen talte også om sprogspørgsmålet. Efter en rundspørge blandt de finsktalende konferencedeltagere viser det sig, at der er stor opbakning til at fortsætte på den skandinaviske linje, hvis danskerne "svensker" deres udtale, og hvis engelsk får lov til at blive brugt som "reservesprog" under diskussioner. . 

Netværkets faste medlemmer er (ifølge forslaget) kommuner, universiteter, brancheinstitutioner og de fire foreninger, alle med engagement i Den Nordiske Træby. Virksomheder og enkeltpersoner, eksperter og interesseret offentlighed kan muligvis støtte medlemmer. 

Kom gerne med ideer til forretningsplanen! Kommenter gerne de (andre) skandinaviske sprog! Var det godt at forstå dansk og norsk? Kan der gøres noget for at lette?Bestyrelsen hilser synspunkter og tanker velkommen, som kan være født i Trondheim, og som bør indgå, når netværket formulerer sine planer. 

Invitationen til medlemskab udsendes efter årsskiftet til alle deltagere i Trondheim og til andre potentielle medlemmer. 

 

Bestyrelsen består af fire kommuner og fire foreninger. Kommunerne er repræsenteret af Lucia Botero Hoyos, Eksjö, Jess Heinemann, Ærøskøbing, Tanja Røskar, Risør og Jussi Telaranta, Raumo. Foreningerne er repræsenteret af Leif Kahrs Jæger, Fortidsminneforeningen (formand), Tuulikki Kiilo, Byggnadsvårdens netværk i Finland, Hans Sandström, Svensk Bygningsværnsforening og Søren Vadstrup, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Björn Ohlén fra Svensk Byggeserviceforening er optaget i bestyrelsen til at arbejde med den næste planlagte konference.

Kontakt nettverket
bottom of page