top of page

Om netværket Den nordiske trebyen

Baggrund

Netværket ønsker at være et forum for alle, der interesserer sig for den historiske, nordiske træby, for dem, der bor og arbejder i kommuner, hvis historie og identitet er knyttet til den, og for dem, der er involveret på anden vis. Den blev dannet i forbindelse med træbykonferencen i Trondheim 2016, på initiativ af fire nordiske foreninger for byggekultur.

 

Målet er at styrke træbyerne som kulturarv, bomiljø og besøgsmål. Der er mange problemer at forfølge i fællesskab:

 

Hvordan bidrager vi til en levende og attraktiv bymidte, hvor de unikke kvaliteter skaber merværdi for både beboere og besøgende? Hvordan spreder vi information til ejendomsejere om omhyggelig vedligeholdelse, og hvordan skaber vi stolthed for miljøet? Hvordan løser vi programmer for finansiering, tilgængelighed, energikrav, brandsikring og farvelægning? Hvordan ser værktøjerne ud til både at bevare og tillade forandringer? Hvordan bygger vi nyt i et historisk miljø?

 

Visionen var og er et levende netværk, der inspirerer, samler og spreder viden. Den skal kunne tilbyde:

• et forum for inspiration, erfaringsudveksling og diskussion

• studieture og årlige temamøder, som arrangeres forskellige steder i Norden

• fælles forskningsprojekter i samarbejde med universiteter og industriinstitutter

• fælles markedsføring og fælles produktion af informationsmateriale

 

Netværket henvender sig til alle, der på forskellig vis arbejder med og bor i træbyen (inkl. den danske bindingsværksby): arkitekter og planlæggere, antikvarier og forskere, ansvarlige for erhverv og turisme samt boligejere.

 

Sprog

Netværkets sprog er skandinavisk. Hvis dette er enig i bestyrelsen og en undersøgelse blandt konferencedeltagere i Trondheim viser, at støtten til skandinavisk er stor selv i den finsktalende gruppe, hvis danskerne forsøger at "svenske" deres udtale, og hvis engelsk får lov til at blive brugt som et "reservesprog".

 

Valget af sprog er ikke kategorisk. Samarbejdet foregår i princippet på skandinaviske sprog, men de, der har lyst, kan tale engelsk. Dette bør dog ikke føre til, at alle begynder at tale engelsk.

 

Argumenterne for en skandinavisk linje er klare. Begrebsverdenen er stort set den samme på finsk som på svensk, takket være århundreders kulturelt og samfundsmæssigt fællesskab mellem Sverige og Finland.

Nettverket er etablert
Om nettverket
bottom of page