top of page

Seminaari:
Pohjoismaisen puukaupungin haasteet
EKSJÖ 2017

Verkoston ensimmäinen temaattinen seminaari järjestettiin Eksjössä 26.-27.10.207, ja siihen osallistui lähes 60 innokasta osallistujaa ja perustui vanhaankaupunkiin 16.8.2015 riehuneeseen suureen tulipaloon.

 

Kutsu tarjosi taustan ja korosti kiireellisiä asioita

"Kaikki kaupunkikehitys on tulosta pitkästä muutosprosessista, jossa muuttuvat käsitykset kaupungin toiminnasta ja taloudellisista olosuhteista vaikuttavat kaupungin rakenteeseen ja ilmeeseen.

Pohjoismaissa säilyneet puukaupungit ovat ainutlaatuisia siinä mielessä, että muutoksen aikana olemassa olevat rakennukset säilytettiin tulevia sukupolvia varten. Nämä puiset kaupungit eivät kuitenkaan ole koskaan olleet staattisia taustoja. Muutoksia on tapahtunut läpi historian, mutta varovaisin askelin. Valtion viranomaisten ja kuntien noudattamat suojeluvaatimukset voivat suojella puukaupunkia eri tavoin. Siitä huolimatta se on jatkuvasti alttiina ulkoisille riskitekijöille, kuten tulipaloille ja arvojen muutoksille.

 

16. elokuuta 2015 Eksjön vanhassakaupungissa syttyi suuri tulipalo. Vaurioitunut rakennus oli yksi Eksjön vanhimmista ja suurimmista puutaloista ja seurauksena oli suuri reikä arvokkaan kulttuurihistoriallisen kaupungin keskustan keskelle. Alueella on erittäin hyvin säilynyt myöhäiskeskiaikaiseen asemakaavaan kuuluva puutaloalue, joka on valtakunnallisesti kiinnostava kulttuuriympäristön säilyttämisen kannalta.

 

Mitä Eksjössä on tapahtunut sen jälkeen? Miltä prosessi onnettomuudesta uuteen rakentamiseen on näyttänyt? Mitkä ovat tämän päivän haasteet ja uhat pohjoismaiselle puukaupungille yleisesti? Miten meidän tulisi toimia parhaalla tavalla ehkäistäksemme ja suojellaksemme itseämme tulevaisuudessa esimerkiksi tulipalojen ja muuttuvien arvojen edessä? Miten meidän pitäisi ajatella, kun uudistamme, rakennamme uutta tai muokkaamme herkkiä kulttuuriympäristöjämme?

Kutsumme sinut keskustelemaan näistä kysymyksistä yhden päivän seminaarissamme.”

bottom of page