NÆTVÆRK FOR B.png

Vi vill att du är med i Nätverket Den nordiska trästaden!

Arbetar du i en nordisk kommun/stad med historisk trähusbebyggelse? Försöker du hitta balansen mellan skydd, vård och utveckling? Vill du byta erfarenhet med dina kollegor som du i andra kommuner?

De nordiska trästadsmiljöerna är ett unikt kulturarv. Detta uppmärksammades vid en nordisk konferens i Trondheim 2016, drygt 40 år efter forskningsprojektet Den Nordiska Trästaden. 


I samband med konferensen bildades en förening med en styrelse som därefter arrangerat ett tematiskt seminarium i Eksjö 2017, en stor konferens i Alingsås 2018 och ett tematiskt seminarium i Risör våren 2019. Programaktiviteterna har varit välbesökta och uppskattade och det är tydligt att det finns ett behov av att byta erfarenheter med kollegor. Nu vill styrelsen arbeta för att nätverket också ska få medlemmar som vill vara aktiva mellan de stora aktiviteterna - den uppgiften har hittills inte hunnits med. 

Nätverket vänder sig till dem som arbetar med eller på andra sätt är engagerade i den nordiska trästaden (inkl. bindingsværksbyen): arkitekter och planerare, antikvarier och forskare, ansvariga för näringsliv och turism.

Medlemskap är öppet för alla - både juridiska och fysiska personer, såväl kommuner och högskolor som enskilda tjänstemän, forskare och andra trästadsvänner.

Medlem blir man genom att anmäla intresse och lämna kontaktuppgifter till sekretariatet eller till någon av de nationella representanterna i styrelsen.

Medlemmar i Suomen historialliset kaupungit / Föreningen för historiska städer i Finland, liksom medlemmar i den danska Foreningen Netværk for Bindingsværk är automatiskt medlemmar i det nordiska nätverket.

Styrelsen består av två representanter per land från Norge, Sverige, Danmark och Finland. Dessa fungerar också som respektive lands kontaktpersoner. Du hittar namn och kontaktuppgifter på hemsidan.

Nätverket har inlett ett spännande treårigt samverkansprojekt med nordvästra Ryssland som blivit möjligt genom stöd från Nordiska ministerrådet. Projektet involverar samtliga länder och administreras av vårt kansli i Danmark.

Den 11. - 12. November 2021 anordnar nätverket nästa nordiska Trästadskonferens i Helsingör. Vi söker föredragshållare så har du något du vill sprida till andra kommuner fördubblat gärna anmäla detta. Inbjudan bifogas.

Medlemskap i nätverket kostar inget i nuläget men kräver att man aktivt ansöker om medlemskap på följande länk. Då får man inbjudan till aktiviteter, nyhetsbrev och möjlighet att delta i utbytet inom nätverket.

Om du är intresserad av trästadsmiljöer och ser behov av utbyte med andra – gå med i nätverket. Sprid gärna inbjudan till andra.

Välkommen som medlem i nätverket önskar styrelsen i

Nätverket Den nordiska Trästaden!