Medlemmar

Nätverket vill samla kommuner i Danmark, Finland, Norge och Sverige, vars historia och identitet är förknippad med den traditionella nordiska trästaden (i Danmark: bindingsværksbyen).

 

Nätverket vänder sig till kommuner i Danmark, Finland, Norge och Sverige, vars historia och identitet är förknippad med den traditionella nordiska trästaden (i Danmark och Skåne: bindingsværksbyen). Det är kommunerna som är medlemmar, tillsammans med högskolor och branschinstitut och de fyra byggnadskulturföreningar som i maj 2011 tog ett första initiativ till nordiskt samarbete.

 

Det kommer att kosta 100 € per år att vara medlem. För en kommun eller en förening är det en liten summa, men den innebär att nätverket kan hålla sig med ett sekretariat. Ett sådant behövs för att ge stöd till medlemskommunerna, sköta hemsidan och samordna administrationen i samband med olika arrangemang.

 

Sekretariatet är under perioden 2017-18 en del av Svenska byggnadsvårdsföreningens kansli i Stockholm. Vid kommande årsskifte flyttas det till Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, med säte i Köpenhamn. Kommuner och organisationer som blir medlemmar under 2018 kommer att avkrävas sin första årsavgift först 2019 och den ska då överföras till den danska föreningen.

 

För finska kommuner, som redan är medlemmar i Föreningen för historiska städer i Finland (Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys) diskuteras ett samarbete, med syfte att undvika dubbla avgifter. För kommuner i Danmark och Skåne, som medverkar i Netværket for bindingsværk, diskuteras en motsvarande lösning.

 

Företag och enskilda personer, såväl experter som intresserad allmänhet, kan vara stödjande medlemmar. För sådana är den årliga avgiften bestämd till 20 €.