top of page

Den nordiske trippelbyen 2016
Hvorfor en egen konferanse?

DET NORDISKE TREBY

«The Nordic Three Cities» kan oppleves i små landsbyer som Røros, Ærøskøbing, Ribe, Eksjö eller Raumo, og i skogene til de større byene, som Port Arthur i Turku og på Bakklandet i Trondheim. Det er ettertraktet som bomiljø, populært turistmål og unik kulturhistorie. Den fungerer som inspirasjon for dagens byplanlegging, med fokus på sosial og miljømessig bærekraft. Det står også overfor mange utfordringer, og det er stort behov for kompetanse og samarbeid på tvers av sektorgrensene når det skal bevares, brukes og utvikles. Derfor er det viktig å utveksle erfaringer, dele kunnskap og spre det gode eksempel.

KONFERANSE I TRONDHEIM 22.-23. SEPTEMBER

Med denne bakgrunnen inviterer Fortidsminneforeningen med sine nordiske søsterforeninger til konferanse for dagens tre bygder. Og hvor ellers midt i trebyen Trondheim, 22.-23. september 2016.

 

Trebyen Trondheim er mangfoldig og har til tross for mange bygdebranner bevart et stort antall trehusbebyggelse. Frem til den obligatoriske muringen i de sentrumsnære områdene i 1845 var tre det foretrukne materialet. Dette resulterte i bygninger som kan si noe om livsførselen til alle klasser: flotte trepaller og lysthager, massive brygger, landsbyhus og villaer og håndverker- og arbeiderboliger. Trondheim kommune arbeider aktivt for bevaring og utvikling av trebyen Trondheim, både for kulturminnet og ved å bruke tre som materiale i nybygg. Det er også knyttet stor kompetanse til bevaring, bruk og utvikling av eksisterende bygningsmiljø gjennom fagmiljøet ved Norges største universitet, NTNU, og ved forskningsorganisasjonen SINTEF.

 

Konferansen retter seg mot alle som jobber med trelandsbyer: arkitekter, planleggere, håndverkere og antikvarier samt ansvarlige for næringsliv og reiseliv. Mange av utfordringene de tre byene og kommunene har til felles i hele Norden:

Hvordan formidler vi informasjon til eiendomsbesittere om skånsomt vedlikehold? Hvordan skaper vi stolthet for miljøet? Hvordan løser vi finansiering, tilgjengelighet, energikrav, brannvern og fargesetting? Hvilke verktøy bruker vi for å oppnå både bevaring og utvikling? Hvordan bevarer man en attraktiv og levende landsbykjerne, der de unike verdiene skaper merverdi for både innbyggere og besøkende?

     

BEVARING, BRUK OG UTVIKLING

Konferansen har tittelen «Den nordiske trebyens bevaring, bruk og utvikling».

Vi er inspirert av «The Nordic Three Cities», et samnordisk prosjekt som ble initiert tidlig på 1970-tallet av Nordisk Riksantikvariekontor i samarbeid med ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og arkitektskolene i Helsinki, Oslo og Stockholm.Byen var symbolet på fattigdom og elendighet, men prosjektet løftet det unike miljøet og mulighetene.

 

Prosjektet bidro direkte til at rivingsbølgen avtok. Et nytt ståsted vokste frem og gjennom det et engasjement fra så vel kommuner som huseiere og allmennheten. Det ble holdt konferanse i Sandefjord  i 1972, utstilling ble vist flere steder og rundt tretti rapporter ble publisert.

I dag, over 40 år senere, er det flere grunner til å promotere de tre byene på nordisk basis. Invitasjonen til vår konferanse i Trondheim sendes til de hundrevis av trebymiljøene rundt om i Norden, som finnes i oversikten fra oppsummeringsrapporten fra 1972. I 2016 deltar også Danmark: bindingsverkshuset i det danske. handelsbyen har samme historie og muligheter som trehuset.

 

Dagens utfordringer krever nye angrepsvinkler, men fokus er på de tre byenes unike verdier og muligheter. Vi trekker frem de gode eksemplene: representanter for kommunene, som jobber på første rad, deler sine erfaringer og vellykkede arbeidsmetoder. Deres «hverdagserfaringer» suppleres med innspill fra universiteter og andre forskningsmiljøer.

Vi skal jobbe sammen i to dager, og i tillegg til foredrag og seminarer blir det ulike temabesøk i den spennende trippelbyen Trondheim. Som en ekstra mulighet tilbyr vi et studiebesøk på verdensarvstedet Røros.

 

SPRÅK

Språket på konferansen er skandinavisk, med engelsk som reservespråk.

 

ET NETTVERK

Konferansen vil også være startmøtet for et nettverk som skal inspirere, samle og spre kunnskap. Et nordisk trebynettverk vil kunne tilby medlemmer:

  • Et forum for inspirasjon, erfaringsutveksling og diskusjon

  • Felles forskningsprosjekter

  • Felles markedsføring og felles produksjon av informasjonsmateriell

  • Studieturer og årlige temamøter, som arrangeres på ulike steder i Norden

 

PROGRAM

Programmet i sin helhet finner du her.

PRAKTISK INFORMASJON

REGISTRERING

Du registrerer deg via billettsystemetHoopla. Vi ser helst at du betaler med kort ved påmelding, men kan også sende giro.

KONFERANSEAVGIFT

2000 kr. Prisen inkluderer alle foredrag og ekskursjoner i Trondheim, lunsj begge dager og middag torsdag inkludert drikke.

HOTELL

Prisen forutsetter at den besøkende bruker konferansehotellet til overnatting. Vi kan tilby sterkt reduserte priser på hotellrom. NB! Hotellreservasjoner gjøres sammen med registrering og ikke i direkte kontakt med hotellet.

UTFLYKT TIL RØROS

Fredag til lørdag inviterer vi til utflukt til verdensarvbyen Røros. Kostnadene ved denne ekskursjonen er ikke inkludert i den ordinære konferanseavgiften, men dekkes av den enkelte deltaker.Du finner programmet her.

Du melder din interesse for å delta på ekskursjonen til Røros ved å melde deg på konferansen i Hoopla billettsystem. Følg instruksjonene når du kjøper billett.

 

Den nordiske trebyen er et samarbeid med
NTNU Bygningsvernsenter, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Byantikvaren i Trondheim kommune

bottom of page