top of page
Vanha_Porvoo_300722.jpg

Borgå, Finland

Om den nordiske trebyen

Begrepet «Den nordiske trebyen» er hentet fra det samnordiske prosjektet som ble initiert på slutten av 1960-tallet av de nordiske riksantikvaren, i samarbeid med arkitektskolene i Helsingfors, Oslo og Stockholm og med ICOMOS (International Council on Monuments). og nettsteder). Prosjektet synliggjorde de unike miljøene og mulighetene i en tid da totalsanering ble sett på som den eneste veien videre.

 

Prosjektet bidro sterkt til å bremse rivebølgen. En ny tilnærming vokste frem og gjennom den et engasjement fra så vel kommuner som huseiere og allmennheten. Det ble holdt en konferanse i Sandefjord (Norge) i september 1972, en utstilling ble vist flere steder i Norden og et trettitalls rapporter ble publisert. Invitasjonen til trebykonferansen i Trondheim i september 2016 ble sendt til byene og trebymiljøene, som er oppsummert i oppsummeringsrapporten fra 1972.

Nettverket er etablert
bottom of page