Den nordiske trebyen

Risør 2019

NETTVERKET DEN NORDISKE TREBY OG RISØR KOMMUNE ØNSKER
VELKOMMEN TIL SEMINAR 25-26 APRIL 2019

Tema for seminaret blir Næring og utvikling innenfor et verneverdig trehusmiljø. En langsiktig og bærekraftig forvaltning av de historiske bymiljøene forutsetter at de gamle bygningene brukes og pleies, og at de historiske bygningsmiljøene fortsatt oppleves som attraktive bomiljøer med tilstrekkelige service- og forretningsfunksjoner. Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv og samtidig tas i bruk som ressurser og fellesgoder for å utvikle et godt samfunn og attraktive byer. Dette skal gjøres ved både å styrke vernet og videreføre eksisterende kvaliteter i de viktigste historiske bymiljøene. Seminaret vil gå fra lunsj til lunsj og vil bl.a. inneholde foredrag og byvandring, samt tid for diskusjoner og de gode samtalene i pauser og under felles middag.

 

Risør - den hvite by ved Skagerrak

I den store bybrannen i 1861 forsvant hele 248 bygninger, mens befolkningen lyktes å redde 81 bygninger. Bybrannen kom på et «gunstig» tidspunkt ettersom skipsfarten var inne i en gullalder, folk hadde forsikringer og økonomi til å bygge nye standsmessige hus. Bybrannen medførte at byen skulle gjennomgå store forandringer, også med hensyn til selve byplanen. De gamle smau og stræder ble erstattet med dagens gatenett, men uten at byen mistet sin umiskjennelige intimitet og sjarme av den grunn. Da byen de nye bygningene etter brannen stod ferdig ønsket man å gi et inntrykk av velstand. Hvitt var den desidert dyreste malingsfargen og følgelig ble den fargen valgt. Det var aldri tale om et kommunalt pålegg, men snarere et spørsmål om «den gode smak». Før brannen var de fleste hus i byen enten umalte eller ubestemmelig grå. Nå skrapet de fleste sammen nok til i hvert fall å male de synlige delene av fasadene skinnende hvite. Den dag i dag kan man gå rundt i byen og observere at baksider av hus, skur, uthus etc er enten røde eller okerfarget. Det har ikke blitt gjort store forandringer i Risør sentrum etter 1870–1880 årene. På grunn av dårlig økonomi i 1960 og 1970-årene, ble Risør skånet for det meste av 1960-tallets betongvandalisme. Kommunens meget strenge reguleringsplan har vært en avgjørende faktor for å beholde byen slik man ønsket

 DOWNLOAD PROGRAMMET HER

program trehusseminar 2019-1.jpg
program trehusseminar 2019-2.jpg