top of page

Webinar och nätverksmöte:
"Infill i historiska kvarter"
Obs! Framskjutet till efter sommaren 2023, mer information kommer.

Webbinariet fokuserar på ”infill”, nybyggande i historisk omgivning. Förberedda presentationer, med aktuella exempel från ett antal mindre trästäder, därefter diskussion.

 

Efter webbinariet avsätter vi tid för ett ”nätverksmöte”. Det är ett tillfälle att ta del av styrelsens förslag till kommande verksamhet och samtidigt lägga fram egna idéer om vad nätverket bör satsa på för att nå sina syften. Märk! det är inte ett traditionellt ”årsmöte” med val av styrelse etcetera, då ledamöterna numera utses av de nationella föreningarna eller arbetsgrupperna. Länk till anmälan kommer snart.

bottom of page