top of page

Seminar:
Udfordringerne i den nordiske træby
EKSJÖ 2017

Netværkets første temaseminar blev arrangeret i Eksjö den 26.-27. oktober 207 med næsten 60 entusiastiske deltagere og med udgangspunkt i den store brand, der ramte Den Gamle By den 16. august 2015.

 

Invitationen gav en baggrund og fremhævede presserende spørgsmål

”Al byudvikling er resultatet af en lang forandringsproces, hvor skiftende forestillinger om byens funktion og økonomiske forhold påvirker byens struktur og udseende.

De fredede træbyer i Norden er unikke i den forstand, at eksisterende bygninger i forandringsprocessen blev bevaret til fremtidige generationer. Disse træbyer har dog aldrig været statiske kulisser. Ændringer er sket gennem historien, men med forsigtige skridt. Bevaringskrav, der følges op af statslige myndigheder og kommuner, kan beskytte træbyen på forskellige måder. På trods af dette er den konstant udsat for eksterne risikofaktorer som brande og skiftende værdier.

 

Den 16. august 2015 udbrød en større brand i Den Gamle By i Eksjö. Den berørte bygning var et af Eksjös ældste og største træhuse og resultatet blev et stort hul midt i den værdifulde kulturhistoriske bykerne. Området omfatter en særdeles velbevaret træbebyggelse inden for senmiddelalderbyplanen og er af national interesse for bevarelsen af kulturmiljøet.

 

Hvad er der sket i Eksjö siden da? Hvordan har processen fra ulykke til nybyggeri set ud? Hvad er nutidens udfordringer og trusler mod den nordiske træby generelt? Hvordan skal vi bedst muligt arbejde for at forebygge og beskytte os selv i fremtiden overfor eksempelvis brande og skiftende værdier? Hvordan skal vi tænke, når vi fornyer, bygger nyt eller transformerer vores følsomme kulturmiljøer?

Vi inviterer dig til en samtale om disse spørgsmål på vores endagsseminar.”

bottom of page