top of page

Træbyer i Norden - link til scannet rapport

"Træbyer i Norden - Rapport 1", anden udgave, trykt maj 1973, KKH (Stockholm), rapporterer med kort og korte beskrivelser næsten 170 træbymiljøer i Finland, Norge og Sverige samt Færøerne og Island.

 

Rapporten er en af næsten tredive udarbejdet inden for det nordiske projekt, som skabte konceptet "Den nordiske træby". Projektet er initieret af de nordiske arkitektskoler og udført i samarbejde med Rigsantikvaren og med ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Det endte med en konference i Sandefjord (Norge) i september 1972 og en udstilling, som blev vist flere steder i Norden. 

For 50 år siden var træbyen et symbol på fattigdom og elendighed. Projektet fremhævede de unikke miljøer og muligheder og bidrog til en ny tilgang og engagement fra såvel kommuner som boligejere og offentligheden. Det er et vigtigt udgangspunkt og inspirationskilde for vores netværk. 

 

Litteratur:

Magasinet Arkitektur 5 - 1973: Flere artikler om træbyprojektet

Tidsskriftet Kulturmiljövård 5 - 1993: "Den nordiske træby - hvordan kommer vi videre?" af Nils Ahlberg

Bygningshistorisk tidsskrift nr. 72 (2016): "Den nordiske træby og dens forhistorie" af Erik Nordin

bottom of page