top of page

Projekt
'Historiske træbyer i de nordiske lande og NV-Rusland'.

Status og kommende aktiviteter november 2021

'Rusland-projektet', medfinansieret af Nordisk Ministerråd, startede i 2019 og var planlagt til at vare frem til efteråret 2021, men er forlænget til efteråret 2022. Bevillingen er på 975.000 kr., som vi vil yde 25 % egenfinansiering via deltagerbetalinger mv.

Formål

Formålet med projektet er at fremme holdbarhed og bæredygtighed samt de æstetiske, arkitektoniske og økonomiske fordele for de historiske trælandsbyer i Norden og NW Rusland.

Virkemidler

Projektet arbejder gennem indsamling af viden, information og erfaringer, koordinering af fælles viden samt fælles holdninger og principper, formidling af viden gennem seminarer, workshops og ekspertmøder, deling af 'best practice' med henblik på at øge kommunerne' og boligejernes bevidsthed om de værdier, de ejer

Projektet ønsker også at skabe et netværk af interesserede ekspertgrupper - foreninger, embedsmænd, private ejere, forskere, universitetslærere og studerende - til at udarbejde de relevante forslag til kommunerne om at bevare og udvikle nye træhuse og et bæredygtigt design.

Aktuelt program

Risør maj 2019

I maj 2019 arrangerede Norge et seminar i Risør, hvor 4 eksperter fra Rusland (Karelina) deltog, men da bevillingen endnu ikke var bevilget, er dette seminar ikke inkluderet i bevillingsmidlerne.

Karelia august 2019

Den 28. - 31. august 2019 rejste en gruppe på 10 fra de nordiske lande til Karelen for at møde de russiske partnere og diskutere projektets videre forløb.

Rapporten for fase 1 af projektet udløste fase 2 af bevillingen.

Efter en pause på grund af Covid-19 i 2020 genoptog vi Rusland-projektet i april 2021:

Webinar arrangeret af Danmark

23. april 2021. Emne: 'Arkitekturpolitik i den nordiske trælandsby'

Indlæg fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Omkring 50 deltagere på zoom.

Webinar arrangeret af Norge

12. oktober 2021 (eftermiddag): Emne: Kulturminder efter Covid-19.

Indlæg fra Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Konference i Helsingør på Hotel Marienlyst.

11.-12. November 2021. Tema: Bæredygtige byer og bygninger - af træ med lang holdbarhed

Ca. 150 deltagere. Deltagelse af 3 talere fra Karelen. Endvidere deltagelse fra Nordisk Ministerråd.

Udadvendt aktivitet: Praktik på 9 betonhuse i Helsingør historiske byer for alle deltagere.

Danmark udarbejder en rapport til Nordisk Ministerråd for fase 2, som udløser bevilling til fase 3.

Planer for 2022

Webinar arrangeret af Sverige

21. januar 2022. Tema: Den cirkulære træby

Vi vil organisere en 'linje' på engelsk for russiske deltagere

Forår 2022

Fysisk seminar arrangeret af Finland

Sted: Borgå. Dato: Fastlægges.

De russiske forretningspartnere er inviteret

august 2022

5-dages seminar i Petrozavodsk/Kizhi og Sordavala i Rusland.

Efter aftale med Nordisk Ministerråd og de russiske partnere bliver de to planlagte rejser af tidsmæssige årsager slået sammen til én.

Der tilrettelægges et program i stil med 'øvedelen' i Helsingør ved betonhuse.

Deltagelse af 15-20 frivillige fra Norden.

Herefter slutter 'Rusland-projektet', da det skal indberettes og økonomisk afvikles i oktober 2022. Ministerrådet har ansvaret for ca. 150.000 kr. indtil slutrapport og afregning er godkendt. Denne forventes afsendt i september.

Andre planer

Efterår 2022

Fysisk seminar i Mariestad i Sverige?

Forår 2023

Stor konference arrangeret af Finland.

Søren Vadstrup, Søren Hossy og Per Godtfredsen

november 2021

bottom of page