top of page

Vi arbejder for, at den nordiske træby bliver værdsat for sine kvaliteter og udviklingsmuligheder og samtidig fungerer som et forbillede i nutidens byplanlægning og byggeri med fokus på social og økologisk bæredygtighed.

Med konferencer, seminarer og studieture, forskningsprojekter og fælles markedsføring og produktion af informationsmateriale ønsker vi at skabe et forum for erfaringsudveksling, diskussion og inspiration.

Vi opsummerer vores udgangspunkter under seks overskrifter.

 

Den nordiske træby er:

 

Kulturarv

Det består ganske enkelt af sammensatte træhuse - i Danmark og Skåne bindingsværkshuse - men det er en enestående kulturhistorie. Det er ofte repræsenteret af en historisk bykerne eller dele af en, men også af "genoplivningslandsbyer" og frontmandslandsbyer, bygget efter krigen i henholdsvis Norge og Finland. Hver by eller kvarter har altid sin egen, stedspecifikke identitet. Samtidig har den del i noget større og fælles, som man kunne kalde den nordiske træbys ”sjæl”.

 

Gennem netværket ønsker vi at udvikle metoder til at karakterisere og beskrive den enkelte bys ”kvaliteter” og samtidig formulere fællestrækket. Vi ønsker at dele erfaringer om indsatser for bevaring og udbrede viden om gode eksempler.

 

Destinationer

Det kan nu nogle gange være et attraktivt rejsemål og møder så en turistindustri med egne behov, hvilket betyder både udbud og trussel.

 

Gennem netværket ønsker vi at analysere konflikter, diskutere fælles markedsføring og udveksle erfaringer om forskellige former for planlægning og ledelse.

 

Byplan og bymiljø

Dens historie kan læses i byplanen, enkel og håndgribelig, organisk udviklet, hvis den er ældre eller planlagt i et gitter, hvis den er nyere. Planen skelner normalt mellem det offentlige rum, indrammet af udsmykkede facader, og private eller semi-private baggårde, som giver mulighed for simple udhuse og haver. Skalaen er menneskelig i helheden såvel som i detaljerne, i gaderummene og i gårdene.

 

Gennem netværket ønsker vi både at karakterisere den enkelte og formulere det almene og nordiske. Vi ønsker at stille spørgsmål om forholdet mellem planlægningsstruktur, livsmønstre og social bæredygtighed ved at sammenligne lukkede byblokke med mere åbne, moderne. Vi ønsker at analysere "livet mellem husene" i går og i dag, gennemgå ændringer og tilpasning til nye brugsmåder.

 

Levemiljø

Dens hjem er kendetegnet ved enkle materialer, med naturlige finish: gode udgangspunkter for et sundt og sundt klima, både indendørs og udendørs. I dag bliver de som regel ombygget og suppleret med ny teknologi.

 

Gennem netværket ønsker vi at genskabe tilliden til "ægte" materialer, som ånder, minder om det taktile, om detaljer, rumlige forhold og lysforhold. Vi ønsker at udveksle erfaringer med ny teknologi, der bevarer originale kvaliteter. Vi vil undersøge, hvorfor mange mennesker faktisk oplever en højere livskvalitet og en lykkefølelse, som at bo i træhusmiljøer (og "bindingsværkshuse eller miljøer") og minde os om det enkle og "naturlige", som vi gerne forbinder med vores traditioner.

 

Livlig og holdbar

Den tillader - og forudsætter - løbende vedligeholdelse, med traditionelle materialer og metoder, inviterer til forandring og udvidelse, den kan tilpasse sig nye livsmønstre og behov, transformation og nybyggeri kan ske med samme teknologi. Det er konstant åbent for inspiration udefra, det er ikke et indadvendt museum.

 

Gennem netværket vil vi skabe tillid til småskala teknologi og enkelthed, dele erfaringer med transformation og nybyggeri i historiske miljøer, af forsøg med moderne teknologier og metoder til opvarmning, ventilation, brandsikring osv. Vi ønsker at igangsætte projekter sammen med universiteter og forskningsinstitutter sammenligne det moderne "træbyen" med de historiske, industrielle metoder med traditionelle, håndværksmæssige. Alt gammelt er ikke godt, og al forandring er ikke fremskridt.

 

Lokale og nordiske

Det udtrykker lokale og nordiske værdier, forhold og muligheder. Byggematerialerne kan hentes lokalt eller inden for regionen og fremmer en bæredygtig og "cirkulær" økonomi og lokalt iværksætteri.

 

Gennem netværket ønsker vi at arbejde for en nordisk tradition og nordiske erfaringer på disse områder og for et nordisk marked for traditionelle materialer og produkter vil vi forholde os til materialerne, deres egenskaber, bæredygtighed og "lokal betydning", udbrede viden om kulturen "bag" - om byggematerialernes kulturhistorie.

 

Udarbejdet efter bestyrelsesmødet den 1. februar 2018, let revideret den 15. september 2021

Hans Sandström

Vores dagsorden

for den nordiske træby

Nettverket er etablert
bottom of page