top of page

Den nordiske triple city 2016
Hvorfor en separat konference?

DET NORDISKE TREBY

"De nordiske tre byer" kan opleves i små landsbyer som Røros, Ærøskøbing, Ribe, Eksjö eller Raumo, og i skovene i de større byer som Port Arthur i Turku og på Bakklandet i Trondheim. Det er eftertragtet som boligmiljø, populært turistmål og unik kulturhistorie. Det tjener som inspiration til nutidens byplanlægning med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. Det står også over for mange udfordringer, og der er et stort behov for kompetence og samarbejde på tværs af sektorgrænser, når det skal bevares, bruges og udvikles. Derfor er det vigtigt at udveksle erfaringer, dele viden og udbrede det gode eksempel.

KONFERENCE I TRONDHEIM 22.-23. SEPTEMBER

Med den baggrund inviterer Fortidsminneforeningen med sine nordiske søsterforeninger til konference for dagens tre landsbyer. Og hvor ellers midt i trebyen Trondheim, 22.-23. september 2016.

 

Træbyen Trondheim er mangfoldig og har trods mange landsbybrande bevaret et stort antal træbygninger. Indtil det obligatoriske murværk i områderne tæt på centrum i 1845 var træ det foretrukne materiale. Det resulterede i bygninger, der kan sige noget om alle klassers levevis: store træpaller og lysthaver, massive brygger, landsbyhuse og villaer og håndværker- og arbejderboliger. Trondheim kommune arbejder aktivt for bevarelse og udvikling af træbyen Trondheim, både for kulturarven og ved at bruge træ som materiale i nye bygninger. Der er også en stor ekspertise knyttet til bevaring, brug og udvikling af det eksisterende bygningsmiljø gennem det faglige miljø på Norges største universitet, NTNU, og hos forskningsorganisationen SINTEF.

 

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med trælandsbyer: arkitekter, planlæggere, håndværkere og antikvarer samt ansvarlige for erhverv og turisme. Mange af de udfordringer, de tre byer og kommuner har til fælles i hele Norden:

Hvordan formidler vi information til ejendomsejere om skånsom vedligeholdelse? Hvordan skaber vi stolthed for miljøet? Hvordan løser vi finansiering, tilgængelighed, energikrav, brandsikring og farveindstilling? Hvilke værktøjer bruger vi til at opnå både bevaring og udvikling? Hvordan bevarer man en attraktiv og livlig landsbykerne, hvor de unikke værdier skaber merværdi for både beboere og besøgende?

     

BEVARING, BRUG OG UDVIKLING

Konferencen har titlen "Den nordiske trebyers bevaring, anvendelse og udvikling".

Vi er inspireret af "The Nordic Three Cities", et samnordisk projekt, der blev igangsat i begyndelsen af 1970'erne af Nordisk Nationalantikvariekontor i samarbejde med ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og arkitektskolerne i Helsinki, Oslo og Stockholm.Byen var symbolet på fattigdom og elendighed, men projektet løftede det unikke miljø og muligheder.

 

Projektet bidrog direkte til, at bølgen af nedrivninger aftog. Et nyt synspunkt voksede frem og derigennem et engagement fra såvel kommuner som husejere og den brede offentlighed. Der blev afholdt en konference i Sandefjord  i 1972, en udstilling blev vist flere steder og omkring tredive rapporter blev offentliggjort.

I dag, over 40 år senere, er der flere grunde til at promovere de tre byer på nordisk basis. Invitationen til vores konference i Trondheim sendes til de hundredvis af trebymiljøer rundt om i Norden, som findes i oversigten fra den sammenfattende rapport fra 1972. I 2016 deltager også Danmark: Bindingsværkshuset i det danske handelsby har samme historie og muligheder som træhuset.

 

Dagens udfordringer kræver nye angrebsvinkler, men fokus er på de tre byers unikke værdier og muligheder. Vi fremhæver de gode eksempler: Repræsentanter for kommunerne, som arbejder på første række, deler ud af deres erfaringer og succesfulde arbejdsmetoder. Deres ”hverdagserfaringer” suppleres med input fra universiteter og andre forskningsmiljøer.

Vi skal arbejde sammen i to dage, og udover foredrag og seminarer vil der være forskellige temabesøg i den spændende tredobbelte by Trondheim. Som en ekstra mulighed tilbyder vi et studiebesøg på verdensarven Røros.

 

SPROG

Sproget på konferencen er skandinavisk med engelsk som reservesprog.

 

ET NETVÆRK

Konferencen bliver også startmødet for et netværk, der skal inspirere, indsamle og sprede viden. Et nordisk trebynetværk vil kunne tilbyde medlemmerne:

  • Et forum for inspiration, erfaringsudveksling og diskussion

  • Fælles forskningsprojekter

  • Fælles markedsføring og fælles produktion af informationsmateriale

  • Studieture og årlige temamøder, som arrangeres forskellige steder i Norden

 

PROGRAM

Du kan finde programmet i sin helhed her.

PRAKTISK INFORMATION

TILMELDING

Du tilmelder dig via billetsystemetHoopla. Vi foretrækker, at du betaler med kort ved tilmelding, men kan også sende en giro.

KONFERENCEGEBYR

2000 kr. Prisen inkluderer alle foredrag og udflugter i Trondheim, frokost begge dage og aftensmad torsdag inklusive drikkevarer.

HOTEL

Prisen forudsætter, at den besøgende benytter konferencehotellet til overnatning. Vi kan tilbyde stærkt nedsatte priser på hotelværelser. NB! Hotelreservationer foretages sammen med tilmelding og ikke i direkte kontakt med hotellet.

UDFLUGT TIL RØROS

Fredag til lørdag inviterer vi på udflugt til verdensarvsbyen Røros. Udgifterne til denne udflugt er ikke inkluderet i det ordinære konferencegebyr, men afholdes af den enkelte deltager.Du kan finde programmet her.

Du tilkendegiver din interesse for at deltage i udflugten til Røros ved at tilmelde dig konferencen i Hoopla billetsystem. Følg instruktionerne ved køb af billet.

 

Den nordiske treby er et samarbejde med
NTNU Bygningsvernsenter, Sør-Trøndelag amtskommune og Byantikvaren i Trondheim kommune

bottom of page