top of page

Arkitekturpolitik i tre historiske landsbyer
- og at sikre borgernes reelle indflydelsesmuligheder. 

DET NORDISKE TREBY NETVÆRK

POHJOSMAINEN PUUKAUPUNKIVERKOSTO

 

Foreningen 'Netværket Den Nordiske Træby' er et forum for gensidig inspiration

og erfaringsudveksling mellem kommuner og byer i Norden med væsentlige

bindingsværksbygninger og træhusmiljøer. Sewww.nordisktreby.org.

 

Netværket henvender sig til alle, der er involveret i den historiske trælandsby.

Arkitekter og byplanlæggere, museumsfolk og forskere, embedsmænd og ansvarlige for erhvervs- og

turisme. Medlemskab er åbent for alle.

 

Hvert andet år holder vi en stor konference. Grundet Covid-19 måtte vi udskyde alle fysiske aktiviteter sidste år. Konferencen om Nordic Wood and Binding Village, som skulle have været afholdt i 2020, er flyttet til 11.-12. november 2021. Stedet er stabilt Helsingør og Marienlyst Strandhotel.

 

Som introduktion til konferencen i Helsingør afholder vi:

 

NORDISK WEBINARpå Zoom om

Arkitektpolitik i det historiske Træby.

- Arkkitehtuuripolitika historiallises puukaupungissa

Fredag den 23. april 2021 kl 9.30 – 12.00(AM GMT+1)

 

        

 

 

Levanger, Norge          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_          Ribe, Danmark_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-bad-3c5f-319d _           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Rauma, Finland    _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad5c-fcc 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Hjo, Sverige


Vi vil høre 4 spændende oplæg fra hele Norden om gode eksempler på kommuner, der har inddraget borgerne for at skabe større opmærksomhed/forståelse for bevarelse og udvikling af deres historiske trælandsby. Det sker for at opnå en positiv udvikling af byen, hvor borgerne

tager større ejerskab over den lokale arkitekturpolitik.

 

De fire indlæg kommer fra Levanger i Norge, Ribe i Danmark, Rauma i Finland og Hjo i Sverige. Se frisen her.

 

Webinaret foregår på Zoom.

Tilmeld dig her på hjemmesiden for at modtage linket.

 

 

PROGRAM   (finske tider er 1 time før de nævnte (AM GMT+2))

 

Der vil være 5-7 minutters spørgsmål og diskussion efter hvert indlæg

 

 

På 9.30         Velkomst ved ordførende for den Netværket Nordiske Træby,Leif Jæger, Norge

På 9.45Søren Vadstrup, Danmark, og formanden for mødet

 

På 10.00.Tove Nordgaard, Levanger kommune, Norge 

Samskabelse og samarbejde med beboere og lokale aktører i udviklingen af et fredeligt kulturmiljø - Trehusbyen Levanger. Levanger kommune har i flere år arbejdet på at facilitere øget borgerinddragelse, samarbejde og samskabelse i vores planlægnings- og udviklingsarbejde. Gennem projektet Levanger by&bygdeLAB og vi ønsker at udvikle en metode til gode demokratiske processer, hvor inklusion og mangfoldighed er centralt.

Indlægget vil omhandle mobilisering, «bottom up» og «vi i team»-tænkning for at nå målet om en attraktiv og bæredygtig landsbyudvikling, der imødekommer de miljø- og klimarelaterede, sociale og økonomiske udfordringer i samfundet.

 

På 10.30     _cc781905-5cde-3194-6_bb3d Museum inspectorMette Slyngborg, Sydvestjyske Museer, Esbjerg Kommune, DK

Til udstillingen Alletiders bygningskultur - om Esbjergs bygningsarv og byens udvikling inviterer museet borgerne til at reflektere over byens fortid, nutid og fremtid. Borgerne opfordres til at fotografere eller tegne historiske detaljer fra byens huse, bidrag, som indgår i udstillingen. Samtidig kan borgerne gennem det digitale projekt "CityStory" stille spørgsmål og give deres svar om deres forhold til byens rum og bygninger og deres ønsker for byens fremtid. Med udstillingen og de dertil knyttede aktiviteter håber vi at skabe et demokratisk projekt med involvering og medejerskab, med udgangspunkt i byggekulturen.

 

På 11.00.Mervi TammiogHenri Raitio, Rauma, Finland

Observationer fra besøg på stedet.

Verdensarvsstedet Rauma er en betydningsfuld kulturel og historisk træby, en vigtig del af byens centrum og hverdagsmiljø, hvor folk bor, handler og arbejder. Ny beskyttelsesplan for Rauma er under udarbejdelse. Arbejdet er startet med besøg på stedet. Målet er at besøge hver 248 grunde i Rauma og diskutere med hver ejendomsejer for at interviewe alle beboere og iværksættere samt andre aktører i området.

Folk har uventet varieret og interessant refleksion over Rauma. Besøgene på stedet har uddybet forståelsen af nogle temaer relateret til Rauma. Foredraget vil dele de erfaringer og observationer, der er fremkommet, og hvilken indflydelse de kan have på fredningsplanen.

           

På 11.30         City Architect, MSA/SARPer-Goran Ylander, Hjo kommune, Sverige.

Vores metode i Hjo har været at tage udgangspunkt i byen og dens bygninger som en kilde til viden.

Vi har målrettet arbejdet på at opbygge en interesse blandt offentligheden, inspireret og

synliggjort dygtige håndværkere og interesserede boligejere. Derved har vi skabt et "bottom-up" perspektiv, hvilket har ført til, at "politik" gradvist er blevet interesseret og de unikke værdier har kunnet beskyttes i detaljeplaner og andre dokumenter._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Byen Hjo blev allerede i 1990 tildelt Europa Nostras æresmedalje ... "for overvejelsen

værd at bevare den samlede træby, hvilket betød dens bevarelse

særpræg og charme”.

 

På 12.00     _cc781905-5cde-3194-36_bb3c-up og 5cde-3194-36_bb3c-up og 5cde-3194-36_bb3c-up og 5-6_bb3c-up Søren.

 

 

- Foreningen Den Nordiske Træby er støttet af Nordisk Ministerråd.

Webinar, 3.jpg
Webinar, 4.jpg
Webinar, 5.jpg
Webinar, 2.jpg
bottom of page