top of page

Project
’Historic Wooden Towns in the Nordic Countries and NW-Russia’.

Status og kommende aktiviteter november 2021

’Ruslandsprojektet’, der er medfinansieret af Nordisk Ministerråd, startede i 2019 og var planlagt til at vare til efteråret 2021, men er blevet forlænget til efteråret 2022. Tilskuddet er på 975.000 DKK, hvortil vi skal stille med 25% selvfinansiering via deltagerbetalinger m.m.

Formål

Projektets formål er at fremme holdbarhed og bæredygtighed samt de æstetiske, arkitektoniske og økonomiske fordele for de historiske træbyer i de nordiske lande og NV-Rusland.

Virkemidler

Projektet virker gennem indsamling af viden, informationer og erfaringer, koordinering af fælles viden samt fælles holdninger og principper, formidling af viden gennem seminarer, work-shops og ekspertmøder, deling af ’best practice’ for at øge kommunernes og husejernes bevidsthed overfor de værdier, de ejer.

Projektet ønsker også at skabe et netværk af interesserede ekspertgrupper - foreninger, embedsmænd, private ejere, forskere, universitetslærere og studerende - til at udarbejde de relevante forslag til kommunerne til at bevare og udvikle nye træhuse og et bæredygtigt design.

Hidtidigt program

Risør maj 2019

I maj 2019 organiserede Norge et seminar i Risør, hvor der deltog 4 eksperter fra Rusland (Karelen), men fordi bevillingen endnu ikke var givet fri, indgår dette seminar ikke i tilskudsmidlerne.

Karelen august 2019

Den 28. - 31. august 2019 rejste en gruppe på 10 fra de nordiske lande til Karelen for at møde de russiske samarbejdspartnere og drøfte projektets videre forløb.

Rapporten for Fase 1 af projektet udløste bevillingens Fase 2.

Efter en pause p.g.a. Covid-19i 2020 genoptog vi Ruslandsprojektet i april 2021:

Webinar organiseret af Danmark

Den 23. april 2021. Emne: ‘Arkitekturpolitik i den nordiske træby’

Indlæg fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Omkring 50 deltagere på zoom.

Webinar oprganiseret af Norge

12. oktober 2021 (eftermiddag): Emne: Kulturminner etter Covid-19.

Indlæg fra Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Konference i Helsingør på Hotel Marienlyst.

11.-12. november 2021. Tema: Bæredygtige byer og bygninger – af træ med lang holdbarhed

Ca. 150 deltagere. Deltagelse af 3 indlægsholdere fra Karelen. Endvidere deltagelse fra Nordisk Ministerråd.

Udadvendt aktivitet: Praktik på 9 konkrete huse i Helsingør historiske bykerne for alle deltagerne.

Danmark udarbejder en rapport til Nordisk Ministerråd for fase 2, der udløser bevilling for fase 3.

Planer for 2022

Webinar organiseret af Sverige

21. januar 2022. Tema: Den cirkulära trästaden

Vi skal organisere en ’linje’ på engelsk til russiske deltagere

Forår 2022

Fysisk seminar organiseret af Finland

Sted: Borgå. Dato: Bestemmes.

De russiske samarbejdspartnere inviteres

August 2022

5-dages seminar i Petrozavodsk/Kizhi og Sordavala i Rusland.

Efter aftale med Nordisk Ministerråd og de russiske samarbejdspartnere slås de to planlagte rejser af tidshensyn sammen til én.

Der organiseres et program i stil med ’praktikdelen’ i Helsingør på konkrete huse.

Deltagelse af 15-20 frivillige fra Norden.

Herefter slutter ’Ruslandsprojektet’, idet det skal være afrapporteret og økonomisk afregnet i oktober 2022. Ministerrådet tilbageholder ca. 150.000 DKK til endelig rapport og afregning er godkendt. Denne forventes fremsendt i september.

Andre planer

Efterår 2022

Fysisk seminar i Mariestad i Sverige?

Forår 2023

Stor konference organiseret af Finland.

Søren Vadstrup, Søren Hossy og Per Godtfredsen

November 2021

bottom of page