top of page
Nettverket Den Nordiske Trebyen er etablert

Formålet med foreningen er å styrke trebyene som kulturarv, livsmiljø og besøksmål.

Etableringen av nettverket fant sted fredag 2. desember i København og er et direkte resultat av konferansen "Den nordiske trebyen" i Trondheim i september 2016.

Den nye foreningen skal være et organ for verneverdige trebyer i Norden, og medlemsmassen vil i utgangspunktet bestå av kommunene, foreningene og relevante bransjeorganer. Formålet med foreningen er å styrke trebyene som kulturarv, livsmiljø og besøksmål. Den skal være et forum for erfaringsutveksling og felles innsats for å møte utfordringer innen bevaring, bruk og utvikling av de nordiske trebyene.

Styret som ble innsatt 2. desember 2016 består av (foran f.v.) Jess Heinemann, Æreskøbing kommune (D), Tuulikki Kiilo, Rakennusperinnön hoidon verkosto/Byggnadsvårdens nätverk i Finland, Lucia Botero Hoyos, Eksjø kommune (S), Tanja Røskar, Risør kommune, Søren Vadstrup, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur i Danmark, (bak f.v.) Hans Sandstrøm, Svenska byggnadsvårdsföreningen og Leif Kahrs Jæger, Fortidsminneforeningen. Også med i styret er Jussi Telaranta, verdensarvkoordinator i Raumo i Finland (ikke til stede da bildet ble tatt).

Nettverket Den nordiske trebyen

Nettverket er etablert
Om nettverket

Om nettverket Den nordiske trebyen

Som avslutning på konferensen i Trondheim uttalade de församlade trästadsvännerna (över 220 personer!) sin vilja att samarbetet ska fortsätta i form av ett nätverk för Den nordiska trästaden. 

 

Nu har mörkret och kylan intagit Norden, men nätverkstanken vilar inte. Den 2 december höll nätverkets styrelse (som utsågs under slutminuterna i Trondheim) sitt första möte i Bygningskulturens Hus på Borgergade 111 i Köpenhamn (där den danska föreningen har sina lokaler). Överst på dagordningen stod mål och syfte med nätverket (trästadens själ!), vi talade sedan om verksamheten, om organisation och stadgar, ekonomi, tänkbara bidragsgivare, medlemsavgift, språk, logotyp och hemsida. 

Den nordiska trästaden förekommer i många varianter, men det finns en gemensam grund, en trästadens själ: den är kulturarv (med platsspecifik identitet), livsmiljö (boendemiljö med egen skala och planmönster) och besöksmål. Den är hållbar (socialt, tekniskt och ekonomiskt), samtidigt som den behöver regler för besöksnäring och transformation mm. Att formulera en gemensam grund är en av nätverkets viktigaste uppgifter.  

Till nätverkets huvuduppgifter hör även att

  • arrangera en trästadskonferens som i Trondheim, årligen eller vartannat år, nästa gång preliminärt våren 2018 och i Sverige 

  • etablera ett trästadskansli (sekretariat), som under åren 2017-18 kommer att vara en del av den svenska föreningens kansli i Stockholm, enligt principen att det land, som arrangerar nästa konferens, under perioden även ansvarar för sekretariatet (och hemsidan)

  • initiera mindre, tematiska seminarier, med teman som Regler i detaljplaner, Besöksnäring och Håndværksmetoder, kan anordnas i utvalda trästäder 

  • inbjuda till studieresor och formuleras forskningsprojekt och ämnen för examensarbeten på de nordiska högskolorna

 

Styrelsen talade också om språkfrågan. Efter en enkät bland de finskspråkiga konferensdeltagarna konstateras att stödet är starkt för att fortsätta på den skandinaviska linjen, om danskarna ”försvenskar" sitt uttal och om man får använda engelska som ”reservspråk” under diskussioner. 

Nätverkets ordinarie medlemmar är (enligt förslaget) kommuner, högskolor, branschinstitut och de fyra föreningarna, alla med ett engagemang i Den nordiska trästaden. Företag och enskilda personer, experter och intresserad allmänhet, får vara stödjande medlemmar. 

Kom gärna med idéer till verksamhetsplanen! Kom gärna med synpunkter på de (andra) skandinaviska språken! Gick det bra att förstå danska och norska? Skulle något kunna göras för att underlätta? Styrelsen välkomnar synpunkter och funderingar, som kanske föddes i Trondheim och som borde finnas med när nätverket formulerar sina planer. 

Inbjudan till medlemskap kommer efter årsskiftet att skickas till samtliga deltagande i Trondheim och till andra, tänkbara medlemmar. 

 

Styrelsen består av fyra kommuner och fyra föreningar. Kommunerna företräds av Lucia Botero Hoyos, Eksjö, Jess Heinemann, Ærøskøbing, Tanja Røskar, Risør och Jussi Telaranta, Raumo. Föreningarna företräds av Leif Kahrs Jæger, Fortidsminneforeningen (ordförande), Tuulikki Kiilo, Byggnadsvårdens nätverk i Finland, Hans Sandström, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Søren Vadstrup, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Björn Ohlén från Svenska byggnadsvårdsföreningen är adjungerad i styreslen för att arbeta med nästa planerade konferens.

Kontakt nettverket
bottom of page