top of page

Kulturminnevern og miljøvern ved fortetting i randsonen av historiske trebyer. 

23/04/24 kl. 09:30-11:30 

Program

09:30

09:35

10:00

10:05

 

10:30

10:35

10:40

 

11:00

11:05

 

11:20

Meld deg på

Takk for din påmelding

Introduksjon ved Leif Kahrs Jæger, Nettverket den nordiske Trebyen

 

Når vern blir en stil. En studie av vernehistorien på Røros.

Eirik Mikael Skogli og Marius Falkenberg Erikstad. Norge.

Spørsmål

Det som kommer, må tilpasse seg det som er – men hvorfor så svært, når det allerede findes? Case stories fra Helsingør by-kerne.

Finn Strabo, Arkitekt M.A.A. Helsingør. Danmark

Spørsmål

Pause

Alingsås. Förändrinar med lokal förankring och kvalitet.

Åsa Askergren og Lena Boman fra Liljewalls arkitekter. Sverige

Spørsmål

Eksempler på vellykket fortetning i finske historiske trebyer.

Professor Olli-Paavo Koponen. Finland

Oppsummering. Info årsprogram for Nettverket den nordiske Trebyen

bottom of page