top of page

Ånden etter Sandefjord

Nettverket for Den Nordiske Træby er et forum spesielt for kommuner med historiske trelandsbyer i Norden. Vi inviterer jevnlig til konferanser rundt om i de nordiske landene. Det er langt fra første gang det har vært et nordisk samarbeid for trehus og trelandsbyer. Fra 1968-1972 eksisterte «The Nordic Wood City» og på en konferanse i Sandefjord i 1972 i Sør-Norge ble utfordringer diskutert og erfaringer utvekslet. På den tiden var det særlig riving av historiske trehusbebyggelse som sto på dagsorden.

Sandefjord%20320210315_15450948_edited.p
Trästäder i Norden.jpg
bottom of page