top of page

Trebyer i Norden - lenke til skannet rapport

"Trebyer i Norden - Rapport 1", andre opplag, trykt i mai 1973, KKH (Stockholm), rapporterer med kart og korte beskrivelser nærmere 170 trebymiljøer i Finland, Norge og Sverige samt Færøyene og Island.

 

Rapporten er en av nesten tretti som er utarbeidet innenfor det nordiske prosjektet, som skapte konseptet «Den nordiske trebyen». Prosjektet er initiert av de nordiske arkitektskolene og gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren og med ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Det ble avsluttet med en konferanse i Sandefjord (Norge) i september 1972 og en utstilling, som ble vist flere steder i Norden. 

For femti år siden var trebyen et symbol på fattigdom og elendighet. Prosjektet synliggjorde de unike miljøene og mulighetene og bidro til en ny tilnærming og engasjement fra så vel kommuner som boligeiere og publikum. Det er et viktig utgangspunkt og inspirasjonskilde for nettverket vårt. 

 

Litteratur:

Bladet Arkitektur 5 - 1973: Flere artikler om trebyprosjektet

Tidsskriftet Kulturmiljövård 5 - 1993: "Den nordiske trebyen - hvordan går vi videre?" av Nils Ahlberg

Bygningshistorisk tidsskrift nr. 72 (2016): «Den nordiske trebyen og dens forhistorie» av Erik Nordin

bottom of page