top of page

Seminar:
Utfordringene til den nordiske trebyen
EKSJÖ 2017

Nettverkets første temaseminar ble arrangert i Eksjö 26.-27. oktober 207, med nærmere 60 entusiastiske deltakere og basert på den store brannen som rammet Gamlebyen 16. august 2015.

 

Invitasjonen ga en bakgrunn og belyste presserende problemstillinger

«All byutvikling er et resultat av en lang endringsprosess, der skiftende ideer om byens funksjon og økonomiske forhold påvirker byens struktur og utseende.

De bevarte trebyene i Norden er unike i den forstand at eksisterende bygninger i endringsprosessen ble bevart for fremtidige generasjoner. Disse trebyene har imidlertid aldri vært statiske bakgrunner. Endringer har skjedd gjennom historien, men med forsiktige skritt. Vernekrav som følges opp av statlige myndigheter og kommuner kan verne trebyen på ulike måter. Til tross for dette er den stadig utsatt for ytre risikofaktorer som brann og skiftende verdier.

 

16. august 2015 brøt det ut en storbrann i Gamlebyen i Eksjö. Den berørte bygningen var et av Eksjös eldste og største trehus og resultatet ble et stort hull midt i det verdifulle kulturhistoriske sentrum. Området omfatter en særdeles godt bevart boligbebyggelse i tre innenfor senmiddelalderbyplanen og er av nasjonal interesse for bevaring av kulturmiljøet.

 

Hva har skjedd i Eksjö siden den gang? Hvordan har prosessen fra ulykke til nybygg sett ut? Hva er dagens utfordringer og trusler mot den nordiske trebyen generelt? Hvordan skal vi jobbe best mulig for å forebygge og beskytte oss i fremtiden i møte med for eksempel branner og endrede verdier? Hvordan skal vi tenke når vi fornyer, bygger nytt eller transformerer våre sensitive kulturmiljøer?

Vi inviterer deg til en samtale om disse spørsmålene på vårt endagsseminar."

bottom of page