top of page
Nettverket Nordiske Trebyen er etablert

Formålet med foreningen er å styrke de tre byene som kulturarv, bomiljø og besøksmål.

Etableringen av nettverket fant sted fredag 2. desember i København og er et direkte resultat av konferansen «The Nordic Three Cities» i Trondheim i september 2016.

Den nye foreningen skal være et organ for ærverdige tre bygder i Norden, og medlemsmassen vil i første omgang bestå av kommunene, foreningene og relevante bransjeorganer. Formålet med foreningen er å styrke de tre byene som kulturarv, bomiljø og besøksmål. Det skal være et forum for erfaringsutveksling og felles innsats for å møte utfordringer innen bevaring, bruk og utvikling av de tre nordiske byene.

Styret som ble installert 2. desember 2016 består av (tidligere) Jess Heinemann, Æreskøbing kommune (D), Tuulikki Kiilo, Rakennusperinnön hoidon verkosto/Bygningsvedlikeholdsnettverk i Finland, Lucia Botero Hoyos, Eksjø kommune (S), Tanja Røskar , Risør kommune . Med i styret er også Jussi Telaranta, verdensarvkoordinator i Raumo i Finland (ikke til stede da bildet ble tatt).

Det nordiske trebynettet

Nettverket er etablert
Om nettverket

Om nettverket Den nordiske trebyen

På slutten av konferansen i Trondheim uttrykte trebyens forsamlede venner (over 220 personer!) ønske om at samarbeidet fortsetter i form av et nettverk for Den nordiske trebyen._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 

Nå har mørket og kulden inntatt Norden, men nettverkstanken får ikke hvile.2. desember holdt nettverkets styre (som ble nedsatt under sluttprotokollen i Trondheim) sitt første møte i Bygningskulturens Hus i Borgergade 111 i København (hvor den danske foreningen har sine lokaler). Øverst på agendaen sto mål og formål med nettverket (trebyens sjel!), vi snakket så om aktivitetene, organisasjon og vedtekter, økonomi, mulige bidragsytere, medlemskontingent, språk, logo og nettside._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Den nordiske trebyen forekommer i mange varianter, men det er et felles fundament, en trebys sjel: det er kulturarv (med stedsspesifikk identitet), bomiljø (bomiljø med egen målestokk og planmønster) og mål. Det er bærekraftig (sosialt, teknisk og økonomisk), samtidig som det trenger regler for serveringsbransjen og transformasjon mm. Å utforme et felles grunnlag er en av nettverkets viktigste oppgaver.  

Nettverkets hovedoppgaver omfatter også

  • arrangere en trebykonferanse som i Trondheim, årlig eller annethvert år, neste gang foreløpig våren 2018 og i Sverige 

  • etablere et bykontor i tre (sekretariat), som i løpet av årene 2017-18 vil være en del av den svenske foreningens kontor i Stockholm, etter prinsippet om at landet som arrangerer neste konferanse også har ansvar for sekretariatet i perioden (og nettsiden)

  • isette i gang mindre, tematiske seminarer, med temaer som regler i detaljplaner, turisme og håndverksmetoder, kan organiseres i utvalgte trebyer 

  • invitere til studiereiser og formulere forskningsprosjekter og tema for gradsprosjekter ved de nordiske universitetene

 

Styret snakket også om språkspørsmålet. Etter en undersøkelse blant de finsktalende konferansedeltakerne, viser det seg at det er stor støtte for å fortsette på den skandinaviske linjen, dersom danskene «svensker» sin uttale og om engelsk tillates brukt som «reservespråk» under diskusjoner. . 

Nettverkets faste medlemmer er (etter forslaget) kommuner, universiteter, industriinstitutter og de fire foreningene, alle med engasjement for Den nordiske trebyen. Bedrifter og enkeltpersoner, eksperter og interessert publikum, kan støtte medlemmer. 

Kom gjerne med ideer til forretningsplanen! Kommenter gjerne de (andre) skandinaviske språkene! Var det godt å forstå dansk og norsk? Kan noe gjøres for å lette?Styret tar gjerne imot synspunkter og tanker, som kan være født i Trondheim og som bør tas med når nettverket utformer sine planer. 

Invitasjon til medlemskap sendes etter årsskiftet til alle deltakere i Trondheim og til andre potensielle medlemmer. 

 

Styret består av fire kommuner og fire foreninger. Kommunene er representert ved Lucia Botero Hoyos, Eksjö, Jess Heinemann, Ærøskøbing, Tanja Røskar, Risør og Jussi Telaranta, Raumo. Foreningene er representert ved Leif Kahrs Jæger, Fortidsminneforeningen (formann), Tuulikki Kiilo, Byggnadsvårdens nettverk i Finland, Hans Sandström, Svenska Byggnadsskyddsföreningen og Søren Vadstrup, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Björn Ohlén fra Svensk Byggteknisk Forening er adjungert til styret for å jobbe med neste planlagte konferanse.

Kontakt nettverket
bottom of page