top of page

Vi jobber for at den nordiske trebyen skal verdsettes for sine kvaliteter og utviklingsmuligheter og fungerer også som et forbilde i dagens byplanlegging og bygging, med fokus på sosial og økologisk bærekraft.

Med konferanser, seminarer og studieturer, forskningsprosjekter og felles markedsføring og produksjon av informasjonsmateriell ønsker vi å skape et forum for erfaringsutveksling, diskusjon og inspirasjon.

Vi oppsummerer utgangspunktene våre under seks overskrifter.

 

Den nordiske trebyen er:

 

Kulturarv

Den består ganske enkelt av sammensatte trehus - i Danmark og Skåne bindingsverkshus - men det er en unik kulturhistorie. Det er ofte representert med et historisk bysentrum eller deler av en, men også av «vekkelseslandsbyer» og frontmannlandsbyer, bygget etter krigen i henholdsvis Norge og Finland. Hver by eller nabolag har alltid sin egen, stedsspesifikke identitet. Samtidig har den del i noe større og felles, som kan kalles «sjelen» til den nordiske trebyen.

 

Gjennom nettverket ønsker vi å utvikle metoder for å karakterisere og beskrive den enkelte bys «kvaliteter» og samtidig formulere fellesskapet. Vi ønsker å dele erfaringer om innsats for bevaring og spre kunnskap om gode eksempler.

 

Destinasjoner

Det kan nå noen ganger være et attraktivt reisemål og møter da en turistnæring med egne behov, som betyr både tilbud og trussel.

 

Gjennom nettverket ønsker vi å analysere konflikter, diskutere felles markedsføring og utveksle erfaringer om ulike former for planlegging og styring.

 

Byplan og bymiljø

Historien kan leses i byplanen, enkel og håndgripelig, organisk utviklet hvis den er eldre eller planlagt i et rutenett hvis den er nyere. Planen skiller vanligvis mellom offentlig rom, innrammet av utsmykkede fasader, og private eller halvprivate bakgårder, som gir rom for enkle uthus og hager. Skalaen er menneskelig i helheten så vel som i detaljene, i gaterommene og på tunene.

 

Gjennom nettverket ønsker vi både å karakterisere den enkelte og formulere det generelle og nordiske. Vi ønsker å stille spørsmål om forholdet mellom planstruktur, livsmønster og sosial bærekraft, og sammenligne lukkede byblokker med mer åpne, moderne. Vi ønsker å analysere «livet mellom husene» i går og i dag, gjennomgå endringer og tilpasning til nye bruksmåter.

 

Miljø

Hjemmene er preget av enkle materialer, med naturlig finish: gode utgangspunkt for et sunt og sunt klima, både innendørs og utendørs. I dag bygges de vanligvis om og suppleres med ny teknologi.

 

Gjennom nettverket ønsker vi å gjenopprette tilliten til «ekte» materialer, som puster, minner om det taktile, på detaljer, romlige forhold og lysforhold. Vi ønsker å utveksle erfaringer med ny teknologi som tar vare på originale kvaliteter. Vi ønsker å undersøke hvorfor mange faktisk opplever høyere livskvalitet og lykkefølelse, som å bo i trehusmiljøer (og "bindingsværkshus eller miljøer") og minne oss om det enkle og "naturlige", som vi gjerne forbinder med. med våre tradisjoner.

 

Livlig og slitesterk

Den tillater – og forutsetter – kontinuerlig vedlikehold, med tradisjonelle materialer og metoder, inviterer til endring og utvidelse, den kan tilpasse seg nye livsmønstre og behov, transformasjon og nybygging kan skje med samme teknologi. Det er hele tiden åpent for inspirasjon utenfra, det er ikke et innadvendt museum.

 

Gjennom nettverket ønsker vi å bygge tillit til småskala teknologi og enkelhet, dele erfaringer med transformasjon og nybygg i historiske miljøer, av utprøving med moderne teknologier og metoder for oppvarming, ventilasjon, brannsikring osv. Vi ønsker å sette i gang prosjekter sammen med universiteter og forskningsinstitutter, sammenligne det moderne "trebyen" med de historiske, industrielle metodene med tradisjonelle, håndverksmessige. Alt gammelt er ikke bra og all forandring er ikke fremgang.

 

Lokalt og nordisk

Den uttrykker lokale og nordiske verdier, forhold og muligheter. Byggematerialene kan hentes lokalt eller innenfor regionen og fremmer en bærekraftig og «sirkulær» økonomi og lokalt entreprenørskap.

 

Gjennom nettverket ønsker vi å jobbe for en nordisk tradisjon og nordiske erfaringer på disse områdene og for et nordisk marked for tradisjonelle materialer og produkter ønsker vi å forholde oss til materialene, deres egenskaper, bærekraft og «lokal betydning», spre kunnskap om kulturen "bak" - om byggematerialers kulturhistorie.

 

Satt sammen etter styremøtet 1. februar 2018, noe revidert 15. september 2021

Hans Sandström

Vår agenda

for den nordiske trebyen

Nettverket er etablert
bottom of page