top of page

Om nettverket Den nordiske trebyen

Bakgrunn

Nettverket ønsker å være et forum for alle som er interessert i den historiske, nordiske trebyen, for de som bor og arbeider i kommuner som har sin historie og identitet knyttet til den og for de som er involvert på andre måter. Den ble dannet i forbindelse med trebykonferansen i Trondheim 2016, etter initiativ fra fire nordiske foreninger for byggekultur.

 

Målet er å styrke trebyene som kulturarv, bomiljø og besøksmål. Det er mange spørsmål å forfølge i fellesskap:

 

Hvordan bidrar vi til et levende og attraktivt bysentrum, der de unike kvalitetene skaper merverdi for både innbyggere og besøkende? Hvordan sprer vi informasjon til eiendomseiere om nøye vedlikehold og hvordan skaper vi stolthet for miljøet? Hvordan løser vi finansiering, tilgjengelighet, energikrav, brannvern og fargeprogrammer? Hvordan ser verktøyene ut for å både bevare og tillate endring? Hvordan bygger vi nytt i et historisk miljø?

 

Visjonen var, og er, et levende nettverk som inspirerer, samler og sprer kunnskap. Den skal kunne tilby:

• et forum for inspirasjon, erfaringsutveksling og diskusjon

• studieturer og årlige temamøter, som arrangeres i ulike deler av Norden

• felles forskningsprosjekter, i samarbeid med universiteter og industriinstitutter

• felles markedsføring og felles produksjon av informasjonsmateriell

 

Nettverket henvender seg til alle som på ulike måter arbeider med og bor i trebyen (inkl. den danske bindingsverksbyen): arkitekter og planleggere, antikvarier og forskere, ansvarlige for næringsliv og turisme, og huseiere.

 

Språk

Nettverkets språk er skandinavisk. Dersom dette blir enig i styret og en undersøkelse blant konferansedeltakere i Trondheim viser at støtten til skandinavisk er sterk selv i den finsktalende gruppen, dersom danskene forsøker å «svenske» uttalen sin og om engelsk tillates brukt som et "reservespråk".

 

Valget av språk er ikke kategorisk. Samarbeidet foregår i prinsippet på skandinaviske språk, men de som ønsker kan snakke engelsk. Dette bør imidlertid ikke føre til at alle begynner å snakke engelsk.

 

Argumentene for en skandinavisk linje er klare. Begrepsverdenen er stort sett den samme på finsk som på svensk, takket være århundrer med kulturelt og samfunnsmessig fellesskap mellom Sverige og Finland.

Nettverket er etablert
Om nettverket
bottom of page