top of page

KONFERANSE om Den Nordiske Træ- og Bindingsværksby 

fant sted på Hotel Marienlyst og i Helsingør bygd 11.-12. november 2021. Konferansen samlet ca. 150 deltakere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland (Karelina).

Samling Helsingör.png

Temaet var Bærekraftige byer og bygninger av TRÆR – i Norden:

Skal vi skape og utvikle nye holdbare trebygg, for fremtidens ressursbevisste samfunn, er det nødvendig å studere de historiske trebyggene som passer til danske og nordiske byggemetoder som har vart i over 200 år.

 

Konferansen hadde 5 hovedtalere: Frank Ladegaard Erichsen fra Danmark, Per Göran Ylander fra Sverige, Ola Fjeldheim fra Norge, Lars-Erik Mattila fra Finland og Jan Utzon fra Danmark.

 

Disse traff nettopp temaene som resten av konferansen presenterte og diskuterte sammen med 15 andre foredragsholdere fra de 5 landene: Bærekraftig/bærekraftig/bærekraftig bevaring og utvikling av den arkitektoniske arven. Bevaring og utvikling av den nordiske tre- og bindingsverkslandsbyen, Bærekraftig bygg i tre, Materialer og metoder for restaurering av trehus.

 

Som en spesiell kvalifisering av disse diskusjonene dro alle de 150 deltakerne, ledet av 18 spesialoppnevnte guider, fra de koselige konferanserommene og ut i den historiske landsbyen Helsingør, hvor 9 huseiere hadde stilt husene sine til disposisjon for diskusjoner, forslag og betongarbeider. . Så nå ble det diskusjon og testing av tretjære, linoleumsmaling, limfarge, tent, tjæresett og kalkfarge m.m.

Helsingör 1.png

Som en slags avslutning på konferansen peker fem presentasjoner seg spesielt skarpt ut:

Frank Erichsens påpeking av tradisjonelle materialers fortsatt store anvendelighet og bærekraftige tilnærming til vedlikehold og renovering av eldre bygninger.

Ola Fjeldheims dokumentasjon på at med en varsom renovering og energiforbedring av de gamle bygningene kan de historiske byene utgjøre en forskjell for klimaet, og samtidig støtte bærekraftig samfunnsutvikling.

Lars-Erik Mattila påpeker, under overskriften «Gjentatte feil», at byggingen i Norden stort sett har vært uendret siden 1960-tallet, selv om bærekraften de siste to tiårene har vært på det høyeste nivået i lovgivningen. Uavhengig av nye buzzwords og sertifikater, er sluttresultatet av moderne konstruksjon i dag en hån mot bærekraft.

Björn Ohlén fra Sverige fremhevet at trebyer og andre kulturmiljøer skaper store verdier i tillegg til de kulturhistoriske. Ved å synliggjøre disse verdiene tydeligere øker vi forståelsen, utenfor det allerede engasjerte «Kulturmiljøvern», for hvor viktig det er å bevare eldre miljøer.

Til slutt fortalte Margarita Kisternaya fra Karelen i Russland om restaureringen av den åttekantede trekirken på øya Kizhi, med 22 forgylte tømmerkupler, som i tillegg til å stå på UNESCOs verdensarvliste, også er et case- og studieobjekt for hele Europa gjennom ICOMOS internasjonale trekomité.

Den danske arbeidsgruppen

Søren Vadstrup-Per Godtfredsen-Søren Hossy

1.12.2021

Finn ditt foredrag og se presentasjonen her:

Torsdagens foredrag
Fredagens foredrag

bottom of page