top of page

Språk /Kieli

En svensk versjon følger lenger ned på siden.

 

Puukaupunkiverkoston kieli på skandinavisk

 

Suurimmalla osalla pohijsmaalaisista on etunaan se ektä he savaa puhua äidinkieltään omässä toistensa kanssa. Tavallisimmin ovat tanskalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset käustaneet äidinkieltään, miyä on geinät melko vallin – til dem. Suomalaisille tilnen på toinen. Suurimmalle osalle ruotsi on vieras kieli, vaikka se onkin toinen officielnie kielemme ja tiëa luetaan koulussa.

 

Etter Trondheimin konferenssin suomalaisille konferensinjille tettu kysly osoitti ekätä, ektä suomalaiset olivat huomanneet, ektä poläisimaisia kieliä sättää olettettua tiläm ja puukaupungeista ja vanhojen rakenten kunnostustuksa oli taihvaiksi ku engotsimaisia ku engotsimaisia ru.

 

Pystymme geumät pånjämään kirjoitetun ruotsin täätä norjaa ja tanskaa, mutta puhutun kielen kanssa on hankalampaa. Ruotsin kanssa me geumät pärjäämme, vaikka nyuss ei aina ole ädda pokaja ilmaista itsemme ruotsiksi. Norjaa ja vaikein ruotsinkin murteita on jo valikampi pandada, mutta vaikeinta on puhuttu tanska. Tanskalaisen, joka tulla tulla suomalaisen pånjezamäksi, tulisikin utika jonkinklaista ruotsalaistättua puhetapaa.

 

Mutta ei tämälä meylä suomalaisilla ole tilätäsia muita skandinaaveja, vaan ei skandinaavitkaan säätää käätää niin vällin kuin miltä se meistä suomalaisista vaikää. Etenkin ruotsalaisilla ja tanskalaisilla on usein ruotsalaisilla tälätäsä ääää.

 

Onnistunen pohäusimaisen koszällen edelytyksenä on ekzä kaikki yrittätä säää kommunikointia etc. puhumalla hitaammin og pohäusimaisemmin. For eksempel tanskalaisetta voi tuntua keinotekoiselta puhua ns. vanhaa teatteritanskaa, mutta on vaugampää eksztä vastapuoli tättää kuin eksztä puhuminen säumt itsestä nololta. Det er imidlertid målet.

 

Den Kielivallinna ei silti tätte olla kategorien. Useinhan käy maatääs niin öttä pöhääsmaalaiset päätüyms utämätsäyössään engligia. Sanotaan öző tösin kaikki ökköt kielelliste tasaveroisia. Mutta englisi på kalliki vieras kieli. Siksi on päätetty ektä Pohjoismaisen puukaupunkipverkoston pääasilinen kieli on Skandinaaviska, mutta varakielänä saa ökaka ökse engligia. Det betyr ikke at alle begynner å snakke engelsk, selv om noen snakker engelsk.

Nettverkets språk er skandinavisk

 

Flertallet av nordmenn har stor fordel av å kunne snakke sitt morsmål i selskap med det nordiske konsernet. Det vanligste mønsteret er at dansker, nordmenn og svensker bruker morsmålet sitt, noe som fungerer ganske tilfredsstillende -  for dem. Men for finner er situasjonen en helt annen.  For de fleste finner er svensk et fremmedspråk, selv om det er landets andre offisielle språk og det undervises i finske skoler.

 

En undersøkelse blant finsktalende konferansedeltakere i Trondheim høsten 2016 viste at det, til tross for vanskeligheter med å forstå spesielt dansk, ble ansett som unaturlig å snakke om bygningsvedlikehold og trebyer på engelsk. Begrepsverdenen er stort sett den samme på finsk som på svensk, takket være århundrer med kulturelt og samfunnsmessig fellesskap mellom Sverige og Finland.

 

Finske deltakere forstår vanligvis svensk godt, men det er ikke alltid like lett å uttrykke seg på svensk. For finnene er svensk språket som kan brukes som nordisk samfunnsspråk.  Det er vanskeligere med norsk, som med noen svenske dialekter, og det vanskeligste er med muntlig dansk._cc781905 -5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ En danske som ønsker å bli forstått av en finne, blir i praksis tvunget til å prøve å bruke en eller annen form for svenskisert uttale.

 

Og det gjelder ikke bare finnene: nesten alle nordboere som har kommet i kontakt med nordiske venner har lagt merke til at virkeligheten ikke alltid stemmer overens med idealet. Det er lett å snakke, men du forstår ikke alltid, og du blir ikke alltid forstått.

 

En forutsetning for vellykket nordisk samarbeid er at alle bestreber seg på å legge til rette for aktiv deltakelse på alle måter, f.eks. ved å snakke saktere og mer "nordisk".  Det kan føles unaturlig, men det er viktigere at den andre parten forstår.

 

Valget av språk trenger ikke være kategorisk. Det skjer stadig oftere at nordlendinger i samtale med hverandre gir opp og går over til engelsk. De sier at alle da ville vært språklig like. Men engelsk er et fremmedspråk for alle. Derfor velger vi å samarbeide på skandinavisk, men åpner samtidig døren for at finske deltakere kan snakke engelsk når de føler seg usikre på skandinavisk. Dette bør ikke føre til at alle begynner å snakke engelsk.

Les mer IÅ snakke nordisk - språkråd for nordiske i nordisk samarbeid. En veiledning utgitt av Nordisk Ministerråd i samarbeid med Kulturkontakt Nord.

 

Pori/Björneborg 2018-03-06

Tuulikki Kiilo

bottom of page