top of page

Arkitekturpolitikk i tre historiske landsbyer
- og å sikre innbyggernes reelle innflytelsesmuligheter. 

DET NORDISKE TREBY-NETTVERK

POHJOSMAINEN PUUKAUPUNKIVERKOSTO

 

Foreningen 'Netværket Den Nordiske Træby' er et forum for gjensidig inspirasjon

og erfaringsutveksling mellom kommuner og tettsteder i Norden med betydelig

bindingsverksbygg og trehusmiljøer. Sewww.nordisktreby.org.

 

Nettverket retter seg mot alle som er involvert i den historiske trelandsbyen.

Arkitekter og byplanleggere, museumsfolk og forskere, tjenestemenn og ansvarlige for næringsliv og

turisme. Medlemskap er åpent for alle.

 

Annenhvert år holder vi en stor konferanse. På grunn av Covid-19 måtte vi utsette alle fysiske aktiviteter i fjor. Konferansen om Nordic Wood and Bindings Village, som skulle vært avholdt i 2020, er flyttet til 11.-12. november 2021. Stedet er stabilt Helsingør og Marienlyst Strandhotel.

 

Som en introduksjon til konferansen i Helsingør holder vi:

 

NORDISK WEBINARpå Zoom om

Arkitektpolitikk i Historisk Træby.

- Arkkitehtuuripolitika historiallises puukaupungissa

Fredag 23. april 2021 kl 9.30 – 12.00(AM GMT+1)

 

        

 

 

Levanger, Norge          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_          Ribe, Danmark_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-bad-3c5f-319d _           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Rauma, Finland    _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad5c-fcc 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Hjo, Sverige


Vi får høre 4 spennende presentasjoner fra hele Norden om gode eksempler på kommuner som har involvert innbyggere for å skape større bevissthet/forståelse for bevaring og utvikling av sin historiske trelandsby. Dette gjøres for å oppnå en positiv utvikling av byen, der innbyggerne

tar større eierskap til den lokale arkitekturpolitikken.

 

De fire innleveringene kommer fra Levanger i Norge, Ribe i Danmark, Rauma i Finland og Hjo i Sverige. Se frisen her.

 

Webinaret finner sted på Zoom.

Registrer deg her på nettsiden for å motta lenken.

 

 

PROGRAM   (finske tider er 1 time før de nevnte (AM GMT+2))

 

Det vil være 5-7 minutter med spørsmål og diskusjon etter hvert innlegg

 

 

På 9.30         Velkomst ved ordførende for den Netværket Nordiske Træby,Leif Jaeger, Norge

På 9.45Søren Vadstrup, Danmark, og møtelederen

 

På 10.00.Tove Nordgaard, Levanger kommune, Norge 

Samskaping og samarbeid med innbyggere og lokale aktører i utvikling av et fredelig kulturmiljø - Trehusbyen Levanger. Levanger kommune har i flere år jobbet for å legge til rette for økt innbyggerinvolvering, samarbeid og samskaping i vårt plan- og utviklingsarbeid. Gjennom prosjektet Levanger by&bygdeLAB og ønsker vi å utvikle en metode for gode demokratiske prosesser hvor inkludering og mangfold står sentralt.

Innlegget skal omhandle mobilisering, «bottom up» og «vi i lag»-tenkning for å nå målet om en attraktiv og bærekraftig landsbyutvikling som møter de miljø- og klimarelaterte, sosiale og økonomiske utfordringene i samfunnet.

 

På 10.30     _cc781905-5cde-3194-6_bb3c-f Museum inspectorMette Slyngborg, Sørvestjyllands museer, Esbjerg kommune, DK

Til utstillingen Alletiders bygningskultur - om Esbjergs bygningsarv og byens utvikling inviterer museet innbyggerne til å reflektere over byens fortid, nåtid og fremtid. Innbyggerne oppfordres til å fotografere eller tegne historiske detaljer fra byens hus, bidrag, som inngår i utstillingen. Samtidig kan innbyggerne gjennom det digitale prosjektet «CityStory» stille spørsmål og gi sine svar om sitt forhold til byens rom og bygninger og deres ønsker for byens fremtid. Med utstillingen og de tilhørende aktivitetene håper vi å skape et demokratisk prosjekt med involvering og medeierskap, basert på byggekulturen.

 

På 11.00.Mervi TammiogHenri Raitio, Rauma, Finland

Observasjoner fra besøk på stedet.

Verdensarvstedet Rauma er en betydelig kulturell og historisk treby, viktig del av sentrum og hverdagsmiljø der folk bor, handler og arbeider. Ny verneplan for Rauma er under utarbeidelse. Arbeidet har startet med stedsbesøk. Målet er å besøke hver 248. tomt i Rauma og diskutere med hver eiendomseier, for å intervjue alle beboere og gründere samt andre aktører i området.

Folk har uventet varierte og interessante refleksjon over Rauma. Stedsbesøkene har utdypet forståelsen for enkelte temaer knyttet til Rauma. Foredraget vil dele erfaringene og observasjonene som har kommet frem og hvilken innvirkning de kan ha på verneplanen.

           

På 11.30         City Architect, MSA/SARPer-Goran Ylander, Hjo kommune, Sverige.

Vår metode i Hjo har vært å ta utgangspunkt i byen og dens bygninger som kunnskapskilde.

Vi har målrettet jobbet for å bygge interesse blant publikum, inspirert og

synliggjort dyktige håndverkere og interesserte huseiere. På den måten har vi skapt et «bottom-up»-perspektiv, som har ført til at «politikk» gradvis har blitt interessert og de unike verdiene har kunnet beskyttes i detaljplaner og andre dokumenter._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Hjo by ble allerede i 1990 tildelt Europa Nostras æresmedalje ... "for vurderingen

verdt bevaringen av den sammensatte trebyen, som betydde dens bevaring

særpreg og sjarm».

 

På 12.00     _cc781905-5cde-3194-36_bb3b-en Sør-Vadstrups 5cde-3194-36_bb3c-up og 5cde-3194-36_bb3c-up 1 Vadclosrap-en

 

 

– Foreningen Den Nordiske Træby er støttet av Nordisk Ministerråd.

Webinar, 3.jpg
Webinar, 4.jpg
Webinar, 5.jpg
Webinar, 2.jpg
bottom of page