top of page

Webinar og nettverksmøte:"Utfyll i historiske kvartaler"23.03.23 kl 09:00–12:00 (GMT +1)

 

Webinaret fokuserer på «infill», nybygg i historiske omgivelser. Forberedte presentasjoner, med aktuelle eksempler fra en rekke mindre trebyer, etterfulgt av diskusjon.

 

Etter webinaret setter vi av tid til et «nettverksmøte». Det er en mulighet til å ta del i styrets forslag til fremtidige aktiviteter og samtidig komme med egne ideer om hva nettverket bør fokusere på for å nå sine mål. Legge merke til! det er ikke et tradisjonelt «årsmøte» med valg av styre etc., da medlemmene nå oppnevnes av landsforeningene eller arbeidsgruppene.

Program

09:00

 

 

09:15

09:20

09:35

09:50

 

10:15

10:30

 

10:45

 

11:00

11:15

 

 

11:45 (ca)

Registrer deg for webinaret

Takk for registreringen

NETTVERKSMØTE del 1

Velkommen: bakgrunnen, målene og den strålende historien til nettverket

Björn Ohlén, styremedlem (SV)

WEBINAR: Utfylling i historiske kvartaler

Introduksjon ved moderator Dan Mollgren, styreleder i nettverket (FIN)

"Planlegging og realitet under gjenoppbygging i kjernen av nasjonal interesse"

Sofia Larsson, Kungsbacka (SV)

"Utbyggingen av Holmen ved inngangen til historiske Risør"

Kristian Vårvik, Risør (NO)

"Tilleggsbygg i et gammelt sykehusmiljø"

Emilia Saatsi, Borgå (FIN)

PAUSE

"Eksempler på utfylling av store og små bygg i Helsingørs gamle sentrum"

Hannes Stephensen, Helsingør (DK)

"Koble sammen nybygg i jernbaneområdet"

Axel Demker, Skara (SC)

Oppsummerende diskusjon

NETTVERKSMØTE del 2

Visjoner og muligheter, opplegg og prosjekter, tema for kommende seminarer, nettverksbygging via Facebook, nasjonale arbeidsgrupper og foreninger, aktive medlemmer, økonomi m.m.

ENDELIG

bottom of page