top of page

Seminarium:
Den nordiska trästadens utmaningar
EKSJÖ 2017

Här har vi samlat presentations-

materialet från seminariet i Eksjö.

Under Den nordiska trästadens utmaningar, vårt dygnsseminarium i Eksjö, var flera intressanta föreläsare från olika delar av branschen på plats. Här har vi samlat deras presentationsmaterial.

Nettverket Den nordiske trebyen og den nordiske trebyens utfordringer
Leif Kahrs Jæger, styrelsens ordf. Nätverket Den nordiska trästaden

Från eldsvåda till ett nytt hus - om processen mellan dessa två

Lucia Botero, arkitekt SAR/MSA, Eksjö kommun

Kan ett byggnadsminne överleva en brand?

Mattias Sörensen, chef kulturenhet Länsstyrelsen i Jönköping

 

Nybyggnation efter branden på fastigheten Ciselören 1

Rickard Stark, arkitekt, Creative director och Partner, Okidoki! Arkitekter

Bränder och brandskydd i kulturhistorisk värdefull träbebyggelse

Micael Carlsson, räddningschef i Eksjö kommun

Importance of Communication, Attitudes and Resources in Preserving the Heritage  

Hanna Elo, planarkitekt, Raumo stad

Om træ- byen Helsingør

​Per Godtfredsen, arkitekt, tidl. Helsingør kommune

Eget forslag, udført som arkitektstuderende i foråret 2016 Del 1 & Del 2

​Mads Ullerup Nørgaard, arkitekt

Visby innanför och utanför murarna

Christian Hegardt, Stadsarkitekt, Region Gotland

Datum 26-27 oktober
Plats Metropol biograf, Eksjö
Språk ”skandinaviska”, med möjlighet att använda engelska som reservspråk
Antal platser 60
Målgrupp Alla som arbetar med de aktuella frågorna i nordiska kommuner eller som konsulter eller forskare
Kostnad 900 SEK exkl moms
bottom of page