top of page

Trästäder i Norden - länk till inskannad rapport

”Trästäder i Norden - Rapport 1”, andra upplagan, tryckt i maj 1973, KKH (Stockholm), redovisar med kartor och korta beskrivningar närmare 170 trästadsmiljöer i Finland, Norge och Sverige samt Färöarna och Island.

 

Rapporten är en av närmare trettio, som sammanställdes inom det nordiska projekt, som skapade begreppet ”Den nordiska trästaden”. Projektet initierades av de nordiska arkitekturskolorna och genomfördes i samarbete med riksantikvarierna och med ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Det avslutades med en konferens i Sandefjord (Norge) i september 1972 och en utställning, som visades på flera platser i Norden. 

För femtio år sedan var trästaden en symbol för fattigdom och elände. Projektet lyfte fram de unika miljöerna och möjligheterna och bidrog till ett nytt synsätt och ett engagemang från såväl kommuner som husägare och allmänhet. Det är en viktig utgångspunkt och källa till inspiration för vårt nätverk. 

 

Litteratur:

Tidskriften Arkitektur 5 - 1973: Flera artiklar om trästadsprojektet

Tidskriften Kulturmiljövård 5 - 1993: ”Den nordiska trästaden - hur går vi vidare?” av Nils Ahlberg

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72 (2016): "Den nordiska trästaden och dess förhistoria” av Erik Nordin

bottom of page