top of page

Arkitekturpolitikk i historiske trebyer
- og å sikre borgernes reelle påvirkningsmuligheter. 

NETVERKET DEN NORDISKE TREBYEN

POHJOSMAINEN PUUKAUPUNKIVERKOSTO

 

Foreningen ’Netværket Den Nordiske Træby’ er et forum for gensidig inspiration

og erfaringsudveksling mellem kommuner og byer i Norden med markante

bindingsværks og træhusmiljøer. Se www.nordisktreby.org.

 

Netværket henvender sig til alle som er engageret i den historiske træby.

Arkitekter og byplanlæggere, museumsfolk og forskere, embedsfolk og ansvarlige for næringsliv og

turisme. Medlemskabet er er åbent for alle.

 

Hvert andet år afholder vi en stor konference. På grund af Covid-19 har vi måttet udsætte alle fysiske aktiviteter det sidste år. Konferencen om den Nordiske Træ-og Bindingsværksby, som skulle have været afholdt i 2020 er flyttet til 11-12. november 2021. Stedet er stadig Helsingør og Marienlyst Strandhotel.

 

Som en indledning til konferencen i Helsingør afholder vi:

 

NORDISK WEBINAR på Zoom om

Arkitekturpolitik i den Historiske Træby.

- Arkkitehtuuripolitiikka historiallisessa puukaupungissa

Fredag, den 23. april 2021 kl. 9.30 – 12.00 (AM GMT+1)

 

        

 

 

Levanger, Norge                               Ribe, Danmark                                 Rauma, Finland                                                            Hjo, Sverige


Vi skal høre 4 spændende indlæg fra hele Norden om gode eksempler på kommuner, der har inddraget borgerne, for at skabe større bevidsthed/forståelse for bevarelsen og udviklingen i deres historiske træby. Dette gøres for at opnå en positiv udvikling af byen, hvor borgerne

tager større ejerskab til den lokale arkitekturpolitik.

 

De fire indlæg kommer fra Levanger i Norge, Ribe i Danmark, Rauma i Finland og Hjo i Sverige. Se billedfrisen herover.

 

Webinaret finder sted på Zoom.

Tilmeld dig her på hjemmesiden for at modtage linket.

 

 

PROGRAM   (finske tider er 1 time før de nævnte (AM GMT+2))

 

Der vil være 5-7 minutters spørgsmål og diskussion efter hvert indlæg

 

 

Kl. 9.30         Velkomst ved ordførende for den Netværket Nordiske Træby, Leif Jaeger, Norge

Kl. 9.45         Indledning ved styremedlem i Netværket Søren Vadstrup, Danmark, og mødets ordstyrer

 

Kl. 10.00       Byantikvar, sivilarkitekt MNAL Tove Nordgaard, Levanger kommune, Norge 

Samskaping og samarbeid med innbyggere og lokale aktører i utvikling av et fredet kulturmiljø – Trehusbyen Levanger. Levanger kommune har gjennom flere år arbeidet for å legge til rette for økt innbyggerinvolvering, samarbeid og samskaping i vårt plan- og utviklingsarbeid. Gjennom prosjektet Levanger by&bygdeLAB og ønsker vi å utvikle en metode for gode demokratiske prosesser hvor inkludering og mangfold står sentralt.

Innlegget vil handle om mobilisering, «bottom up» og «vi i lag» tenkning for å nå målet om en attraktiv og bærekraftig byutvikling som møter de miljø- og klimamessige, sosiale og økonomiske utfordringene i samfunnet.

 

Kl. 10.30       Museumsinspektør Mette Slyngborg, Sydvestjyske museer, Esbjerg kommune, DK

Til udstillingen Alletiders bygningskultur – om Esbjergs bygningsarv og byens udvikling inviterer museet borgerne til at reflektere over byens fortid, nutid og fremtid. Borgerne opfordres til at fotografere eller tegne historiske detaljer fra byens huse, bidrag, der indgår i udstillingen. Samtidig kan borgerne gennem det digitale projekt ”CityStory” stille spørgsmål og afgive deres svar om deres forhold til byens rum og bygninger og ønskerne for byens fremtid. Med udstillingen og de tilknyttede aktiviteter håber vi med afsæt i bygningskulturen at skabe et demokratisk projekt med involvering og medejerskab.

 

Kl. 11.00        Arkitekterne Mervi Tammi och Henri Raitio, Rauma, Finland

Observations from site visits.

World Heritage Site Rauma is a significant cultural and historical wooden town, important part of the city center and everyday environment in which people live, trade and work. New protection plan for Rauma is being prepared. The work has started with site visits. The goal is to visit every 248 plots of Rauma and discuss with each property owner, to interview all residents and entrepreneurs as well as other actors in the area.

People have unexpectedly varied and interesting reflection on Rauma. The site visits have deepened understanding on some themes related to Rauma. The lecture will share the experiences and observations that have emerged and the impact they may have on the protection plan.

           

Kl. 11.30        Stadsarkitekt, SAR/MSA Per-Göran Ylander, Hjo kommun, Sverige.

Vår metod i Hjo har varit att utgå från staden och dess byggnader som kunskapskälla.

Vi har målmedvetet arbetat med att bygga ett intresse hos allmänheten, inspirerat och

synliggjort kunniga hantverkare och intresserade husägare. Därigenom har vi skapat ett ”nerifrån och upp”-perspektiv, som har lett till att även ”politiken” successivt kommit att intressera sig och de unika värdena kunnat skyddas i detaljplaner och andra dokument. 

Staden Hjo belönades redan 1990 med Europa Nostras hedersmedalj ... "för det beaktans-

värda bevarandet av den samlade trästaden, vilket inneburit ett bibehållande av dess

särprägel och charm”.

 

Kl. 12.00       Søren Vadstrup Afrunding og afslutning.

 

 

- Foreningen Den Nordiske Træby er støttet af Nordisk Ministerråd.

Webinar, 3.jpg
Webinar, 4.jpg
Webinar, 5.jpg
Webinar, 2.jpg
bottom of page