top of page

Webinar och nätverksmöte:"Infill i historiska kvarter"23/03/23 kl. 09:00-12:00 (GMT +1)

 

Webbinariet fokuserar på ”infill”, nybyggande i historisk omgivning. Förberedda presentationer, med aktuella exempel från ett antal mindre trästäder, därefter diskussion.

 

Efter webbinariet avsätter vi tid för ett ”nätverksmöte”. Det är ett tillfälle att ta del av styrelsens förslag till kommande verksamhet och samtidigt lägga fram egna idéer om vad nätverket bör satsa på för att nå sina syften. Märk! det är inte ett traditionellt ”årsmöte” med val av styrelse etcetera, då ledamöterna numera utses av de nationella föreningarna eller arbetsgrupperna.

Program

09:00

 

 

09:15

09:20

09:35

09:50

 

10:15

10:30

 

10:45

 

11:00

11:15

 

 

11:45 (cirka)

Anmäl dig till webinaret

Tack för din anmälan

NÄTVERKSMÖTE del 1

Välkommen: nätverkets bakgrund, mål och ärorika historia

Björn Ohlén, styrelseledamot (SV)

WEBBINARIUM: Infill i historiska kvarter

Inledning av moderator Dan Mollgren, nätverkets ordförande (FIN)

”Planering och verklighet vid återuppbyggnad i riksintressant kärna”

Sofia Larsson, Kungsbacka (SV)

”Utbyggingen av Holmen ved innseilingen til historiske Risør”

Kristian Vårvik, Risør (NO)

”Kompletteringsbyggande i gammal sjukhusmiljö”

Emilia Saatsi, Borgå (FIN)

PAUS

“Eksempler på infill af større og mindre byggeri i Helsingørs gamle bykerne”

Hannes Stephensen, Helsingør (DK)

”Sammanlänkande nybygge på bangårdsområde”

Axel Demker, Skara (SC)

Sammanfattande diskussion

NÄTVERKSMÖTE del 2

Visioner och möjligheter, arrangemang och projekt, teman för kommande seminarier, nätverkande via Facebook, nationella arbetsgrupper och föreningar, aktiva medlemmar, ekonomi etc

SLUT

bottom of page