top of page

Den nordiske treby
Trondheim 2016

TREBY KONFERENCEN VAR EN SUCCES!

Næsten 220 deltagere fra 39 kommuner i Norge, Sverige, Danmark og Finland samt en række organisationer, styrelser og forskningsinstitutioner deltog i konferencen i Trondheim i september. Fælles for alle var interessen for de markante nordiske tre byer som et stykke levende kulturarv.

"Vi har forbandet os selv, at de tre byer får evigt liv," sagde formand for Fortidsminneforeningen Leif Kahrs Jæger, da han åbnede den to dage lange konference den 22. september. "Tre har sjæle, tre liv, og aldrig har tre stået stærkere miljømæssigt, det er kortvarigt og fornybart".

Præcis hvad en «treby» er, kan være svært at definere. Og måske behøver du heller ikke en præcis definition eller afgrænsning. Variationen er stor, fra Trondheims mange sammenhængende trehusbebyggelse, til mindre steder, hvor trehusbebyggelsen kan udgøre et par blokke i landsbykernen eller en husrække. Og hvad gør en bygning egentlig ved et hus på tre? Danmarks mange landsbyer af bindingsværkshuse har for længst været med i det gode selskab.

Tætpakket program

Fortidsminneforeningen var vært for arrangementet, som var et samarbejde med søsterorganisationerne Landsforeningen for bygning- og landskabskultur i Danmark, Byggnadsvårdens netværk i Finland og den svenske bygningsfredningsforening.

Deltagerne kunne vælge mellem 46 foredrag, der omhandlede de tre byers værdier, udfordringer og muligheder i al deres bredde: Ny forskning viser, at historiske miljøer øger den økonomiske værdi af bygninger. Kunstprojekter kan styrke en plads som brand. Der var foredrag om husfarver, vinduesrestaurering, energiopgradering og brandsikring. Hvordan skabes folkelig involvering i landsbyplanlægning? Hvordan styrer man en vellykket gentrificering? Og tolerancegrænsen for bæredygtig turisme, hvor går den hen?

Deltagerne kunne se eksempler på, hvordan det er lykkedes med både fredningsprojekter og at bruge træhusmiljøer som grundlag for erhvervsudvikling på steder som Røros, Eksjö i Sverige og Ærøkøping i Danmark. Og alle fik selvfølgelig oplevet værtsbyen Trondheims mange trehusmiljøer, på landsbyvandringer i Midtbyen, Kalvskinnet og på Bakklandet.

"Fragmenterne" er vigtige

Nils Alhberg, landsbyhistoriker og leder af ICOMOS i Sverige, fik til opgave at opsummere konferencen. Han satte fingeren på den store variation. Hvad betragtes som en tre landsby? Og hvilke krav til autenticitet skal være opfyldt? Og hvad er egentlig et træhus? Han gav selv et muligt svar på det sidste med ICOMOS' egen definition: «alle typer af træbygninger og andre trækonstruktioner, herunder elementer af træ i byggeriet.»

”Det er ikke kun de sammenhængende trehuse, der har værdi, men også ’fragmenterne’. Det enkelte træhus midt i nyere bygninger fortæller også vigtige historier," sagde Ahlberg. Da han blev bedt om at opsummere de tre byer i ét ord, svarede han med to: "Udviklingsmuligheder og ressourcer."

I paneldebatten, der fulgte, blev det klart, at der er mange trusler mod de tre byer. Stedtilpasningen af nybyggeri er ofte dårlig, og krav om arealeffektivitet og energibesparelse bruges ofte som argumenter for nedrivning og nybyggeri. Her er udfordringerne inden for bevaring og transformation. Det blev understreget vigtigheden af at fortsætte med at skabe forståelse og interesse for sådanne miljøer, understrege den klimavenlige karakter af et hus, der allerede er bygget, få mere forskning i argumentationen og blot holde fast i, at "folk kan lide træhuse ".

Fra oprydning til konservering

Repræsentanter fra de fire lande mødtes til et seminar i tre huse for første gang i 1972, initieret blandt andet af ICOMOS i Sverige. Dengang var de tre byer i Norden ofte et symbol på fattigdom og elendighed og ofte truet med fuldstændig oprydning. Projektet bidrog til snesevis af rapporter, og at den værste bølge af nedrivninger aftog. I stedet fik de fredning, landsbyfornyelse og gentrificering.  

Der skulle gå tyve år før det næste seminar i 90'erne, og derefter kun tyve år før konferencen i Trondheim. Der går ikke længe til næste gang. I pressemeddelelsen, der blev udsendt mandag i denne uge, hedder det, at «Konferencen The Nordic Tricity endte med, at der blev nedsat en interimsbestyrelse, der har til opgave at etablere en nordisk forening for truster. Planlægningen af neste-konferencen i Sverige i 2018 er begyndt«.

I december 2016 blev netværket Den nordiske trebyen etableret. Læs mere om netværket her.

Teksten er hentet fra www.fortidsminneforeningen.no

20160922_100402
Mette Bybrua
Bakklandet
Kokhuset
20160922_195812
20160923_135644
deltagere front
bottom of page