Om nettverket Den nordiske trebyen

Bakgrund

Nätverket vill vara ett forum för alla som är intresserade av den historiska, nordiska trästaden, för dem som arbetar i kommuner vars historia och identitet är förknippade med den och för dem som är engagerade på annat sätt. Det bildades i samband med trästadskonferensen i Trondheim 2016, på initiativ av fyra nordiska föreningar för byggnadskultur.

 

Stadgar

 

Syftet är att stärka trästäderna som kulturarv, livsmiljö och besöksmål. Det finns många frågor att driva gemensamt:

 

Hur bidrar vi till en levande och attraktiv stadskärna, där de unika kvaliteterna skapar mervärde för både boende och besökare? Hur sprider vi information till fastighetsägare kring varsamt underhåll och hur skapar vi stolthet för miljön? Hur löser vi finansiering, tillgänglighet, energikrav, brandskydd och program för färgsättning? Hur ser redskapen ut för att både bevara och tillåta förändring? Hur bygger vi nytt i historisk miljö?

 

Visionen var, och är ett levande nätverk som inspirerar, samlar och sprider kunskap. Det ska kunna erbjuda medlemmarna:

• ett forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion

• studieresor och årliga tematiska möten, som arrangeras på olika håll i Norden

• gemensamma forskningsprojekt, i samarbete med högskolor och branschinstitut

• gemensam marknadsföring och gemensam produktion av informationsmaterial

 

Medlemmar och aktiva

Nätverket vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med trästaden (inkl. den danska bindingsværksbyen): arkitekter och planerare, antikvarier och forskare, ansvariga för näringsliv och turism.

 

Det etablerades som ideell förening vid styrelsemötet i Köpenhamn i december 2016. Medlemskap är öppet för alla - såväl juridiska som fysiska personer, såväl kommuner och högskolor som enskilda tjänstemän, forskare och andra trästadsvänner. Medlem bekräftar genom att lämna kontaktuppgifter till kansliet eller den nationella arbetsgruppen.

 

Bli medlem

 

Medlemmar i Föreningen för historiska städer i Finland / Suomen historialliset kaupungit ry är, liksom medlemmar i det danska Netværk for Bindingsværk, automatiskt medlemmar i nätverket.

Läs mer om Historialliset kaupungit

Läs mer om Netværk for Bindingsværk  

 

Styrelse

Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta suppleanter, sammanlagt fyra från varje land. Dessa fyra är också kontaktpersoner och bildar en ”nationell arbetsgrupp”.

 

Danmark (kontaktadress: soren.vadstrup@kglakademi.dk)

Ordinarie ledamöter: Søren Vadstrup (Netværk for Bindingsværk) och Per Godtfredsen (Helsingør Kommune)

Suppleanter: Finn Strabo (Hellebæk kommune) och Søren Hossy (Netværk for Bindingsværk)

 

Finland (kontaktadress: tuulikki.kiilo@pori.fi)

Ordinarie ledamöter: Tuulikki Kiilo (Föreningen för historiska städer i Finland och Björneborg) och ordförande Dan Mollgren (Föreningen för historiska städer och Borgå)

Suppleanter: Leena Arvela-Hellén (Föreningen för historiska städer och Nystad) och Ulrika Rosendahl (Föreningen för historiska städer och Lovisa)

Norge (kontaktadress: leif.jaeger@harris.no)

Ordinarie ledamöter: Leif Kahrs Jæger (Fortidsminneforeningen) och Sophie Gjesdahl Noach (Røros kommune)   

Suppleanter: Rune Johnsen (Karmøy kommune) och Heidi Rødven (Risør kommune)

 

Sverige (kontaktadress: bjorn.ohlen@byggnadsvard.se)

Ordinarie ledamöter: Björn Ohlén (Svenska byggnadsvårdsföreningen) och Axel Demker, Skara kommun.

Suppleanter: Sofia Larsson (Kungsbacka kommun) och Hans Sandström (Svenska byggnadsvårdsföreningen)

 

Språk

Nätverkets språk är skandinaviska. Om detta råder enighet i styrelsen och en enkät bland konferensdeltagare i Trondheim visar att stödet för skandinaviska är starkt även i den finskspråkiga gruppen, om danskarna försöker ”försvenska" sitt uttal och om engelska får användas som ”reservspråk”.

 

Språkvalet är inte kategoriskt. Samarbetet föregår i princip på skandinaviska språk, men den som vill får tala engelska. Detta bör ändå inte leda till att alla börjar tala engelska.

 

Argumenten för en skandinavisk linje är tydliga. Begreppsvärlden är i stor utsträckning densamma i finskan som i svenskan, tack vare århundraden av kulturell och samhällelig gemenskap mellan Sverige och Finland. Att prata om byggnadsvård och trästäder på engelska anses av finnarna onaturligt.

 

Läs mer om Språk/Kieli

  

Verksamheten 2020-21

Sekretariat i Stockholm och Köpenhamn

 

Nätverkets sekretariat finns i Stockholm

Mailadress: bjorn.ohlen@byggnadsvard.se eller hans.sandstrom@byggnadsvard.se

Postadress:

Svenska byggnadsvårdsföreningen

att.: Den nordiska trästaden

Box 6442

113 82 STOCKHOLM

 

Information om det avslutade rysk-nordiska projektet finns i Köpenhamn.

Mailadress: s-hossy@mail.dk eller per@arkinet.dk

Postadress:

Foreningen Netværk for Bindingsværk

c/o Bygningskulturens Hus

Borgergade 111

1300 København