Om nettverket Den nordiske trebyen

Bakgrund

Nätverket Den nordiska trästaden ska vara ett forum för trästadskommuner - kommuner vars historia och identitet är förknippade med den historiska, nordiska trästaden. Det bildades i samband med trästadskonferensen i Trondheim 2016, på initiativ av fyra nordiska föreningar för byggnadskultur.

 

Syftet är att stärka trästäderna som kulturarv, livsmiljö och besöksmål. Det finns många frågor att driva gemensamt:

 

Hur bidrar vi till en levande och attraktiv stadskärna, där de unika kvaliteterna skapar mervärde för både boende och besökare? Hur sprider vi information till fastighetsägare kring varsamt underhåll och hur skapar vi stolthet för miljön? Hur löser vi finansiering, tillgänglighet, energikrav, brandskydd och program för färgsättning? Hur ser redskapen ut för att både bevara och tillåta förändring? Hur bygger vi nytt i historisk miljö?

 

Visionen var, och är

ett levande nätverk som inspirerar, samlar och sprider kunskap. Det ska kunna erbjuda medlemmarna:

• ett forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion

• studieresor och årliga tematiska möten, som arrangeras på olika håll i Norden

• gemensamma forskningsprojekt, i samarbete med högskolor och branschinstitut

• gemensam marknadsföring och gemensam produktion av informationsmaterial

 

Medlemmar och aktiva

Nätverket vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med trästaden (inkl. den danska bindingsværksbyen): arkitekter och planerare, antikvarier och forskare, ansvariga för näringsliv och turism.

 

Det etablerades som ideell förening vid styrelsemötet i Köpenhamn i december 2016. Det beslöts då att endast kommuner, högskolor och de fyra föreningarna formellt skulle vara medlemmar och att en ganska hög årlig avgift skulle finansiera ett självständigt kansli. Företag och enskilda personer skulle erbjudas stödjande medlemskap.

 

Dessa ursprungliga tankar har inte genomförts i praktiken. Medlemskap är nu öppet för alla - såväl juridiska som fysiska personer, såväl kommuner och högskolor som enskilda tjänstemän, forskare och andra trästadsvänner. Medlem bekräftar genom att lämna kontaktuppgifter till arbetsgruppen.

 

Läs mera om medlemmar

 

Styrelse

Varje deltagande land representeras av två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna företräder antingen en trästadskommun eller en nationell förening av relevans för nätverket.

 

Sverige: Styremedlem Björn Ohlén (Repræsentat for Byggnardsvårdföreningen), Hans Sandström(Suppleant) og styremedlem Lucia Botero Fridholm (Eksjø Kommun) ÅRSKONTAKT: bjorn.ohlen@vgregion.se

Danmark: Styremedlem Søren Vadstrup ( Repræsentant for Netværk for Bindingsværk), Søren Hossy(Suppleant) og Per Godtfredsen (Repræsentant for Helsingør Kommune). ÅRSKONTAKT: Soren.Vadstrup@kadk.dk

Norge: Styreleder Leif Jæger (Repræsentant for Fortidsminneforeningen), Rune Joensen(Suppleant) og Sophia Noach (Repræsentant for Risør Kommune). ÅRSKONTAKT: lj@harris.no

Finland: Styremedlemmer Tuulikki Kiilo og Dan Mollgren (Repræsentant Finlands historiska Städar - Suomen historialliset kaupungit).

ÅRSKONTAKT: tuulikki.kiilo@pori.fi

 

Språk

Nätverkets språk är skandinaviska. Om detta råder enighet i styrelsen och en enkät bland konferensdeltagare i Trondheim visar att stödet för skandinaviska är starkt även i den finskspråkiga gruppen, om danskarna försöker ”försvenska" sitt uttal och om engelska får användas som ”reservspråk”. 

 

Språkvalet är inte kategoriskt. Samarbetet föregår i princip på skandinaviska språk, men den som vill får tala engelska. Detta bör ändå inte leda till att alla börjar tala engelska.

 

Argumenten för en skandinavisk linje är tydliga. Begreppsvärlden är i stor utsträckning densamma i finskan som i svenskan, tack vare århundraden av kulturell och samhällelig gemenskap mellan Sverige och Finland. Att prata om byggnadsvård och trästäder på engelska anses av finnarna onaturligt.

Läs mera om Språk/Kieli

 

Verksamheten 2019-20

Vid styrelsens senaste möte den 7 december 2018 beslutades om verksamheten för tvåårsperioden 2019-20:

 

 • underhålla ett sekretariat som en del av den danska föreningens kansli i Köpenhamn - det land som arrangerar nästa stora trästadskonferens ansvarar under perioden även för sekretariatet

 • initiera tematiska konferenser eller seminarier i utvalda trästäder: först i Risør den 25-26 april 2019 (Næring og utvikling i et verneverdig trehusmiljø).

 • genomföra ett samarbete med nordvästra Ryssland (Karelen), enligt ansökan till Nordiska ministerrådet, inlämnad i december 2018

 • inbjuda till studieresor och, i samarbete med de nordiska högskolorna, formulera forskningsprojekt och ämnen för examensarbeten

 • arrangera nästa stora trästadskonferens i Helsingør våren 2020

Pga. Covid 19 har det ikke været muligt at flytte sekretariat og afholde konferencer med samme kadence som tidligere.

 

Verksamheten 2021-22.

 • at konstituere ny styrelse efter årsmødet den 23.4.2021

 • fortsat underhålla ett sekretariat i Köpenhamn och från 24.4.2021 också som en del av den svenska byggnardsvårdföreningens kansli i Stockholm.

 • initiera tematiska konferenser eller seminarier i utvalda trästäde.

 • genomföra projektet med nordvästra Ryssland (Karelen), som støttes av Nordiska ministerrådet, inlämnad i december 2018. Se program 21/22.

 • inbjuda till studieresor och, i samarbete med de nordiska högskolorna, formulera forskningsprojekt och ämnen för examensarbeten

 • arrangera nästa stora trästadskonferens i Borgå, Finland i 2023

   

 

Netværkets sekretariat flyttes fra 24.4.2021 til Byggnardsvårdföreningen i Stockholm. Dog vil sekretariatsopgaver omkring konferencen I Helsingør 2021 og det russisk-nordiske samarbejdsprojekt 20-23 vedblive hos Netværk for Bindingsværk i København. 

Der forventes at sekretariatet flyttes til Norge i 2023.

 

Byggnardsvårdföreningen Att. Hannes Granberg

 

kansli@byggnadsvard.se 

telefon 08-30 37 85.

 

Eastmanvägen 35, Vasastan, Stockholm

 

postadress är Box 6442, 113 82 Stockholm

Sekretariates adresse er:

Foreningen Netværk for Bindingsværk c/o

Bygningskulturens Hus

Borgergade 111

1300 København

Mail: s-hossy@mail.dk