top of page

Seminarium:
Den nordiska trästadens utmaningar
EKSJÖ 2017

Nätverkets första tematiska seminarium arrangerades i Eksjö den 26-27 oktober 207, med närmare 60 entusiastiska deltagare och med utgångspunkt i den storbrand som drabbade Gamla stan den 16 augusti 2015.

 

Inbjudan gav en bakgrund och lyfte fram angelägna frågor

”All stadsbebyggelse är resultatet av en lång förändringsprocess, där skiftande idéer kring stadens funktion och ekonomiska förutsättningar påverkar stadens struktur och utseende.

De bevarade trästäderna i Norden är unika i den meningen att man i förändringsprocessen låtit befintlig bebyggelse sparas för kommande generationer. Dock har dessa trästäder aldrig varit statiska kulisser. Förändringar har skett genom historien men med varsamma steg. Bevarandekrav som uppföljs av statliga myndigheter och kommuner kan skydda trästaden på olika sätt. Trots detta är den ständigt utsatt för externa riskfaktorer som bränder och skiftande värderingar.

 

Den 16 augusti 2015 utbröt en storbrand i Gamla stan i Eksjö. Den drabbade byggnaden var ett av Eksjös äldsta och största trähus och resultatet blev ett stort hål mitt i den värdefulla kulturhistoriska stadskärnan. Området omfattar en ytterst välbevarad trähusbebyggelse inom den senmedeltida stadsplanen och är Riksintresse för kulturmiljövården.

 

Vad har hänt i Eksjö sedan dess? Hur har processen från olyckshändelse till ny bebyggelse sett ut? Vilka är dagens utmaningar och hot för den nordiska trästaden i allmänhet? Hur bör vi arbeta på bästa sätt för att förebygga och skydda oss i framtiden inför exempelvis bränder och skiftande värderingar? Hur ska vi tänka när vi förnyar, bygger nytt eller transformerar i våra känsliga kulturmiljöer?

Kring dessa frågor bjuder vi in till ett samtal i vårt ettdygnsseminarium.”

bottom of page