top of page

Den nordiske trebyen 2016
Hvorfor en egen konferanse?

DEN NORDISKE TREBYEN

”Den nordiske trebyen” kan oppleves i småbyer som Røros, Ærøskøbing, Ribe , Eksjö eller Raumo, og i de større byenes forsteder, som Port Arthur i Åbo og på Bakklandet i Trondheim. Den er ettertraktet som bomiljø, populært turistmål og unik kulturhistorie. Den tjener som inspirasjon for dagens byplanlegging, med fokus på sosial og miljømessig bærekraft. Den møter også mange utfordringer, og det er stort behov for kompetanse og samarbeid over sektorgrenser når det skal bevares, brukes og utvikles. Derfor er det viktig å utveksle erfaringer, dele kunnskap og spre det gode eksempel.

KONFERANSE I TRONDHEIM 22.-23. SEPTEMBER

Med den bakgrunn innbyr Fortidsminneforeningen, med sine nordiske søsterforeninger, til en konferanse for dagens trebyer. Og hvor ellers enn midt i trebyen Trondheim, 22.-23. September 2016.

 

Trebyen Trondheim er mangfoldig og har til tross for mange bybranner et stort antall trebygninger bevart. Frem til murtvangen i de sentrumsnære områdene i 1845 var tre det foretrukne materialet. Dette resulterte i bygninger som kan si noe om alle klassers levesett: storslåtte trepalléer og lystgårder, massive brygger, byborgerhus og villaer og håndverker- og arbeiderboliger. Trondheim kommune jobber aktivt for å bevaring og utvikling av trebyen Trondheim, både for kulturarven og ved å benytte tre som materiale i ny bebyggelse. Her finnes dessuten en stor kompetanse knyttet til bevaring, bruk og utvikling av eksisterende bygningsmiljø gjennom fagmiljøene ved Norges største universitet, NTNU og ved forskningsorganisasjonen SINTEF.

 

Konferansen retter seg mot alle som arbeider med trebyer: såvel arkitekter, planleggere, håndverkere og antikvarer som ansvarlige for næringsliv og turisme. Mange av utfordringene trebyene og kommunene de ligger i er felles i hele Norden:

Hvordan sprer vi informasjon til eiendomsbesittere om skånsomt vedlikehold? Hvordan skaper vi stolthet for miljøet? Hvordan løser vi finansiering, tilgjengelighet, energikrav, brannbeskyttelse og fargesetting? Hvilke redskapene bruker vi for å få både bevaring og utvikling? Hvordan beholder man en attraktiv og levende bykjerne, der de unike verdiene skaper merverdi for både boende og besøkende?

     

BEVARING, BRUK OG UTVIKLING

Konferansen har tittelen ”Den nordiske trebyen- bevaring, bruk og utvikling”.

Vi lar oss inspirere av ”Den nordiske trebyen”, et samnordisk prosjekt som i begynnelsen av 1970-tallet ble initiert av de nordiske riksantikvarembetene i samarbeid med ICOMOS ((International Council on Monuments and Sites) og med arkitektskolene i Helsingfors, Oslo og Stockholm. Trebyen var symbolet på fattigdom og elendighet, men prosjektet løftet frem de unike miljøene og mulighetene.

 

Prosjektet bidro strekt til at rivningsbølgen avtok. Et nytt synssett vokste frem og gjennom det et engasjement fra så vell kommuner som huseiere og allmennhet. Det ble avholdt en konferanse i Sandefjord  i 1972, en utstilling ble vist på flere plasser og et trettitalls rapporter ble publisert.

Det finnes i dag, over 40 år senere, flere grunner til også denne gangen å løfte frem trebyen på nordisk basis. Innbydelsen til vår konferanse i Trondheim sendes til det hundretalls trebymiljøer rundt om i Norden, som finnes i oversikten fra den sammenfattede rapprten fra 1972. I 2016 medvirker også Danmark: bindingsverkshuset i den danske handelsbyen har samme historie og muligheter som det tømrede huset.

 

Dagens utfordringer krever nye angrepsvinkler, men fokus ligger på trebyenes unike verdier og muligheter. Vi løfter frem de gode eksemplene: kommunenes representanter, som arbeider i første rekke, deler sine erfaringer og vellykkede arbeidsmetoder. Deres ”erfaringer fra hverdagen” kompletteres med innspill fra universitet og andre forskningsmiljø.

Vi kommer til å jobbe sammen i to døgn, og utover forelesninger og seminar blir det forskjellige tematiserte besøk i den spennende trebyen Trondheim. Som et ekstra tilvalg tilbyr vi et studiebesøk til verdensarvstedet Røros.

 

SPRÅK

Konferansens språk er skandinavisk, med engelsk som reservespråk.

 

ET NETTVERK

Konferansen vil også være startsmøte for et nettverk som skal inspirere, samle og spre kunnskap. Et nordisk trebynettverk vil kunne tilby medlemmene:

  • Et forum for inspirasjon, erfaringsutveksling og diskusjon

  • Felles forskningsprosjekter

  • Felles markedsføring og felles produksjon av informasjonsmateriell

  • Studiereiser og årlige tematiske møter, som arrangeres på ulik esteder i Norden

 

PROGRAM

Programmet finner du i sin helhet her.

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDING

Du melder deg på via billettsystemet Hoopla. Vi foretrekker at du betaler med kort ved påmelding, men kan også sende ut giro.

KONFERANSEAVGIFT

NOK 2000,-. Prisen inkluderer alle foredrag og ekskursjoner i Trondheim, lunsj begge dager og middag torsdag inkl drikke.

HOTELL

Prisen forutsetter at tilreisende benytter konferansehotellet til overnatting. Vi kan tilby sterkt reduserte priser på hotellrom. NB! Bestilling av hotell skjer sammen med påmelding og ikke i direkte kontakt med hotellet.

EKSKURSJON TIL RØROS

Fredag til lørdag inviterer vi til ekskursjon til verdensarvbyen Røros. Kostnadene til denne ekskursjonen inngår ikke i den ordinære konferanseavgiften, men dekkes av den enkelte deltager. Programmet finnet du her.

Du melder din interesse til å delta på ekskursjonen til Røros ved påmelding til konferansen i billettsystemet Hoopla. Følg instruksjonene når du kjøper billett.

 

Den nordiske trebyen er et samarbeid med
NTNU Bygningsvernsenter, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Byantikvaren i Trondheim kommune

bottom of page