top of page

Foredragene på Den nordiske trebyen 2016

Den nordiske trebyen Trondheim 2016 kunne by på 46 ulike foredrag om tema innen bevaring, bruk og utvikling i trebyer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Under kan du laste ned de foredragene vi har tillatelse til å publisere.
Vi ber om at dere ikke bruker presentasjonene eller bildene i kommersiell virksomhet.
Onsdag 21. september
Anker 1
10.00
10.10
10.25
11.00
11.20
11.40
12.10
 
12.45

 

 

13.45

14.15

14.45

15.15

 

15.45

16.15

 

 

17.00

Velkommen! v/ Hilde Opoku, varaordfører i Trondheim kommune

Hvorfor er vi her? Bakgrunn og mål for konferensen. Leif Kahrs Jæger. Fortidsminneforeningen (N)

Den nordiska trästaden – minnen, anteckningar och lärdomar från 1970-talet. Erik Nordin, fd länsantikvarie Gävleborg (S) och Pekka Kärki, fd avd.chef Byggnadsavdelningen, Museiverket (FIN)

Vernetanken i byplanlegginga – Striden om trebyen Trondheim. Dag Kittang, NTNU (N)

KAFFEPAUSE

Från kåk till kulturarv. Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi (FIN)

Vardø restored – kulturminner som strategi for stedsutvikling. Rasmus Skrydstrup, Restaureringsshåndverker Vardø restored

LUNSJ

TORSDAG 22. SEPTEMBER
FØR LUNSJ
TORSDAG 22. SEPTEMBER
ETTER LUNSJ

BEVARING

møteleder Ola Fjeldheim

 

En god plan? Erfaringer med verneplan i Risør

Sigrid Hellerdal Garthe (N)

 

Trähusområden i Åbo. Arkitektur och utveckling.

Mikko Laaksonen (FIN)

 

Förändring i Åbo trästadsområden. 

Sanna Kupila (FIN)

KAFFEPAUSE

Snakk med folk! Medvirkning i praksis.

Erling Okkenhaug, Allgrønn (N)

 

Riksantikvarens strategi for forvalting av kulturarv i norske byer

Leidulf Mydland (N)

Ekskursjon i byrommet- Bakklandet

ved Byantikvar Mette Bye, Trondheim kommune

BRUK

møteleder Søren Vadstrup

40 år senare – om två västsvenska trästäders förändring sedan 1970-talet. Carina Carlsson (S)

 

Nyt syn på Det nordiske træhus.

Søren Vadstrup (DK)

 

Små tiltak – stor effekt. Bærekraftig energioppgradering.  Dag Erlend Lohne Mohn (N)

 

KAFFE /REKLAMEPAUSE

Brannvern i tette trehusmiljøer.

Einar Karlsen, Rikantikvaren (N)

Brannsikring av Gamle Skudeneshavn

Ragnar Løfstrøm (N)

Ekskursjon i byrommet - Midtbyen

ved Trond Eide, fylkesantikvaren Sør-Trøndelag fylkeskommune

UTVIKLING - NÆRING

møteleder  Björn Ohlén

 

LiviHeri-project: Sustainable tourism and cultural heritage in Rauma. Laura Puolamäki (FIN)

 

Bevaring och udvikling - betydning for turismen.

Anette Gori (DK)

To fylker, to byer og en Tanja. Erfaringer fra et år som byantikvar. Tanja Røskar (N)

KAFFE /REKLAMEPAUSE

Folk i gata – gata for folket. Eidsgata som samlingsstad og merkevare. Gerd Fløde Bjørlo (N)

 

Tre Trästäders charm – ett samarbete mellan Eksjö, Hjo och Nora.  Lotta Persson (S)

            -TRANSFORMASJON

møteleder Per Godtfredsen

 

Upplevelsevärden i småstaden - en jämförande redovisning med metoden Meerci.Lena Steffner (S)

 

Karaktäristiska ingrepp med nutida förankring – byggnation & planering i Hjo. Aila Hirvonen (S)

 

Riving som fornyelsesstrategi - plan ikledd bevaringsretorikk . Vegard Lie (N)

 

KAFFEPAUSE

Skellefteå – trästaden som försvann och kom tillbaka. Enar Nordvik (S)

 

Tapanila typhus i Lahtis. Karaktär vs moderna krav.

Riitta Niskanen (FIN)

Ekskursjon i byrommet- Bryggene

ved Elisabeth Kahrs, byantikvaren Trondheim kommune

 

09.00

09.30

 

10.00

10.30

11.00

 

11.30

12.15

13.15

13.50

14.20

15.00

16.00

FREDAG 23. SEPTEMBER
FØR LUNSJ

BEVARING

møteleder Ola Fjeldheim

 

De gamla skyddsplanerna i Nystad och Nådendal. Eija Suna (FIN)

 

Kulturmiljön som identitetsskapande kraft i staden. Emina Kovacic (S)

 

 

KAFFEPAUSE

 

Förvaltning som byggnadsskydd. Borgå och Raumo. Elisa el Harouny (FIN)

 

Byggnadsskydd i praktiken  Borgå och  Raumo. Anu Laurila (FIN)

 

Implementering af bindingsværk i by- og lokalplaner. Jens Riis Jørgensen (DK)

 

LUNSJ

BRUK

møteleder Søren Vadstrup

Gamle trehus er klimavinnere!

Marte Boro (N)

Bygningsvern og næringsutvikling i Drøbak. Per Willy Færgestad (N)

KAFFEPAUSE

Hva påvirker opplevelsen av en fasadefarge? Kine Angelo (N)

Gamle trehus, nye trender

Hanne Windsholt (N)

Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af gamle vinduer. Søren Vadstrup (DK)

            -TRANSFORMASJON

møteleder Per Godtfredsen

 

Utveckling av trästaden Alingsås.

Hans Nerstu (S)

Transformation, skilte og facade i historiske byrum.Per Godtfredsen (DK)

KAFFEPAUSE

Infill og bevarande i lokalplaner. Inge Alstrup (DK)

Det som inte fick hända - om framtiden efter branden i Eksjö.

Lucia Botero (S)

Ny småstad i den nordiska träbyggnadstraditionen. Lena Steffner och Kjell Forshed (S)

FREDAG 23. SEPTEMBER
ETTER LUNSJ
Den nordiska trästaden - hur går vi vidare? Nils Ahlberg, stadshistoriker, ordf ICOMOS Sverige (S)
Panelet sammanfatter
Nordisk nettverk for trebyer - presentasjon av byer og det første årets program.
Slutt
Avreise til Røros
Fredag 23. september
Ekskursjon til Røros
18.30
19.00
08.30
08.45
09.45
10.15
11.00
11.30
FREDAG 23. SEPTEMBER
EKSKURSJON TIL RØROS
Ankomst og rask innsjekk på Røros hotell
Røros kirke. Historikk og istandsetting. Tur opp på hvelvet og i tårnet med utsikt over bergstaden v/ Kolbjørn Vegar Os og Olaf Piekarski
Felles middag
 
 
 

Kurantgården, Rørosmuseet   

Byvandring i Bergstaden ved Lars Geite

Brannvern i Røros bergstad. Per Amundsagården, ved Roar Dahlen

Uthus-prosjektet- vandring med ekspempler ved Magnus Borgos og Bjørn Kjetil Westum

Bygningsvernsenteret og utviklingsarbeid. Kurantgården, ved Berit Bakosgjelten

Retur til Trondheim                                                                                                                                                                           
 

LØRDAG 24. SEPTEMBER
EKSKURSJON TIL RØROS
bottom of page