Netværket Den Nordiske Træby – 
Pohjoismainen puukaupunkiverkosto

er et forum for inspiration og erfaringsudveksling, stiftet i forbindelse med 
træbykonferencen i Trondheim 2016. Netværket vender sig til alle som er 
engageret i den historiske nordiske træby: arkitekter og byplanlæggere, 
museumsfolk og forskere, ansvarlige for næringsliv og tourisme. Medlemskabet 
er gratis og åbent for både juridiske og fysiske personer.
Logotyp transparent

VÅR PROGRAMFÖRKLARING
(ETT MANIFEST
FÖR TRÄSTADEN)

En programförklaring

1 februari 2018

NYHETSBREV
Juli 2022

–Lyckat seminarium i Borgå–Rysslandssamarbetet avslutat-Digitalt årsmöte i november-Kommande seminarier och konferenser-Ny i styrelsen-Bli medlem-

"BERÄTTELSERNAS STAD - VAD GATORNA MINNS" 

Seminarium och årsmöte i Borgå 5-6 maj 2022.

Närmare 100 deltagare samlades i Borgå och besökte även Lovisa

WEBINAR
"DEN CIRKULÄRA TRÄSTADEN"

 

17 mars 2022, förmiddag

Ingen dokumentation men programmet kan öppnas via länken nedan.

KONFERENCE OM
DEN NORDISKE TRÆ - OG BINDINGSVÆRKSBY

Samlede ca. 150 deltagere fra DK, FIN, N, S og RUS (Karelen)

i Helsingør 11-12 nov 2021

 

This website is managed by The Swedish Association for Building Preservation in co-operation with Netværket Den Nordiske Træby – Pohjoismainen puukaupunkiverkosto. For issues with the website please contact: kansli@byggnadsvard.se. Netværket Den Nordiske Træby – Pohjoismainen puukaupunkiverkosto 2021