top of page

Den nordiske trebyen
Trondheim 2016

TREBY-KONFERANSEN VAR EN SUKSESS!

Nesten 220 deltakere fra 39 kommuner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt en rekke organisasjoner, etater og forskningsinstitusjoner deltok på konferansen i Trondheim i september. Felles for alle var interessen for de unike nordiske tre byene som et stykke levende kulturarv.

«Vi har forbannet oss selv på at de tre byene skal ha evig liv» sa styreleder i Fortidsminneforeningen Leif Kahrs Jæger da han åpnet den to dager lange konferansen 22. september. "Tre har sjeler, tre liv, og aldri har tre stått sterkere miljømessig, det er kortvarig og fornybart".

Nøyaktig hva en «treby» er kan være vanskelig å definere. Og kanskje trenger du ikke en eksakt definisjon eller avgrensning heller. Variasjonen er stor, fra Trondheims mange sammenhengende trehusbebyggelse, til mindre steder hvor trehusbebyggelsen kan utgjøre noen blokker i bygdekjernen eller en husrekke. Og hva gjør egentlig en bygning med et hus på tre? Danmarks mange landsbyer med bindingsverk har for lengst vært inkludert i det gode selskap.

Tettpakket program

Fortidsminneforeningen var vertskap for arrangementet, som var et samarbeid med søsterorganisasjonene Landsforeningen for bygning- og landskabskultur i Danmark, Byggnadsvårdens nettverk i Finland og den svenske bygningsvernforeningen.

Deltakerne kunne velge mellom 46 foredrag som tok for seg de tre byenes verdier, utfordringer og muligheter i all sin bredde: Ny forskning viser at historiske miljøer øker den økonomiske verdien av bygninger. Kunstprosjekter kan styrke en plass som merkevare. Det var foredrag om husfarger, vindusrestaurering, energioppgradering og brannsikring. Hvordan skapes folkelig engasjement i landsbyplanlegging? Hvordan håndtere en vellykket gentrifisering? Og toleransegrensen for bærekraftig turisme, hvor går den?

Deltakerne fikk se eksempler på hvordan det har vært vellykket med både fredningsprosjekter og å bruke trehusmiljøer som grunnlag for næringsutvikling på steder som Røros, Eksjö i Sverige og Ærøkøping i Danmark. Og selvfølgelig fikk alle oppleve vertsbyen Trondheims mange trehusmiljøer, på bygdevandringer i Midtbyen, Kalvskinnet og på Bakklandet.

«Fragmentene» er viktige

Nils Alhberg, bygdehistoriker og leder for ICOMOS i Sverige, fikk i oppgave å oppsummere konferansen. Han satte fingeren på den store variasjonen. Hva regnes som en tre landsby? Og hvilke krav til autentisitet må oppfylles? Og hva er egentlig et trehus? Han ga selv et mulig svar på det siste, med ICOMOS sin egen definisjon: «alle typer trebygninger og andre trekonstruksjoner, inkludert elementer av tre i konstruksjon.»

«Det er ikke bare de sammenhengende trehusbyggene som har verdi, men også «fragmentene». Det ene trehuset midt i nyere bygninger forteller også viktige historier», sa Ahlberg. Da han ble bedt om å oppsummere de tre byene med ett ord, svarte han med to: «Utviklingsmuligheter og ressurser».

I paneldebatten som fulgte ble det klart at det er mange trusler mot de tre byene. Tomtetilpasningen av nybygg er ofte dårlig, og krav til arealeffektivitet og energisparing brukes ofte som argumenter for riving og nybygg. Her er utfordringene innen bevaring og transformasjon. Det ble understreket viktigheten av å fortsette å skape forståelse og interesse for slike miljøer, understreke klimavennligheten til et hus som allerede er bygget, forske mer på argumentasjonen og rett og slett holde fast ved at «folk liker trehus. ".

Fra opprydding til konservering

Representanter fra de fire landene møttes til et trehusseminar for første gang i 1972, initiert blant annet av ICOMOS i Sverige. Den gang var de tre byene i Norden ofte et symbol på fattigdom og elendighet, og ofte truet med fullstendig opprydding. Prosjektet bidro til flere titalls rapporter og at den verste rivingsbølgen stilnet. I stedet fikk de bevaring, landsbyfornyelse og gentrifisering.  

Det skulle gå tjue år før neste seminar på 90-tallet, og så bare tjue år før konferansen i Trondheim. Det er ikke lenge til neste gang. I pressemeldingen som ble sendt ut mandag denne uken, heter det at «Konferansen The Nordic Tricity ble avsluttet med at det ble nedsatt et interimsstyre med oppgave å etablere en nordisk forening for truster. Planleggingen av nestekonferansen i Sverige i 2018 har startet».

I desember 2016 ble nettverket Den nordiske trebyen etablert. Les mer om nettverket her.

Teksten er hentet fra www.fortidsminneforeningen.no

20160922_100402
Mette Bybrua
Bakklandet
Kokhuset
20160922_195812
20160923_135644
deltagere front
bottom of page