top of page

Forelesningene på The Nordic Trebyen 2016

Den nordiske trebyen Trondheim 2016 kunne være vertskap for 46 ulike foredrag om temaet bevaring, bruk og utvikling i tre byer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Nedenfor kan du laste ned foredragene vi har tillatelse til å publisere.
Vi ber om at du ikke bruker presentasjonene eller bildene til kommersielle formål.
Onsdag 21. september
Anker 1
10.00
10.10
10.25
11.00
11.20
11.40
12.10
 
12.45

 

 

13.45

14.15

14.45

15.15

 

15.45

16.15

 

 

17.00

Velkommen! v/ Hilde Opoku, varaordfører i Trondheim kommune

Hvorfor er vi her? Bakgrunn og mål for konferansen. Leif Kahrs Jæger. Fortidsminneforening (N)

Den nordiske trebyen – minner, notater og lærdom fra 1970-tallet. Erik Nordin, tidligere fylkesantikvar Gävleborg (S) ogPekka Kärki,tidligere sjef for bygningsavdelingen, svensk museumsverk (FIN)

Vernetanken i bygdeplanlegging – Kampen om de tre byene i Trondheim. Dag Kittang, NTNU (N)

KAFFEPAUSE

Fra hytte til kulturarv. Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi (FIN)

Vardø restaurert - kulturminne som strategi for byutvikling. Rasmus Skrydstrup, Restaureringshåndverker Vardø restaurert

LUNSJ

TORSDAG 22. SEPTEMBER
FØR LUNSJ
TORSDAG 22. SEPTEMBER
ETTER LUNSJ

BEVARING

ledet av Ola Fjeldheim

 

En god plan?Erfaringer med verneplan i Risør

Sigrid Hellerdal Garthe (N)

 

Trehusområder i Turku. Arkitektur og utvikling.

Mikko Laaksonen (FIN)

 

Endring i Åbos trebyområder. 

Sanna Kupila (FIN)

KAFFEPAUSE

Snakk med folk!Deltakelse i praksis.

Erling Okkenhaug, Allgreen (N)

 

Riksantikvarens strategi for forvaltning av kulturminner i norske byer

Leidulf Mydland (N)

Utflukt i bygderommet - Bakklandet

hos Byantikvar Mette Bye, Trondheim kommune

BRUK

ledet av Søren Vadstrup

40 år senere – om endringen av to vestsvenske trebyer siden den gang1970-tallet. Carina Carlsson (S)

 

Ny utsikt over det nordiske trehuset.

Søren Vadstrup (DK)

 

Små tiltak – stor effekt. Oppgradering av bærekraftig energi. Dag Erlend Lohne Mohn (N)

 

KAFFE / ANNONSEPAUSE

Brannsikring i tette trehusmiljøer.

Einar Karlsen, Rikantikvaren (N)

Brannsikring av Gamle Skudeneshavn

Ragnar Løfstrøm (N)

Utflukt i bygderommet - Midtbyen

hos Trond Eide, fylkesantikvar Sør-Trøndelag fylkeskommune

UTVIKLING- ERNÆRING

møteleder  Björn Ohlén

 

LiviHeri-prosjektet: Bærekraftig reiseliv og kulturarv i Rauma. Laura Puolamäki (FIN)

 

Bevaring og utvikling – betydning for reiselivet.

Anette Gori (DK)

To fylker, to tettsteder og en Tanja.Erfaringer fra et år som bygdeantikvar. Tanja Røskar (N)

KAFFE / ANNONSEPAUSE

Folk i gatene - gater for folket. Eidsgata som samlingsby og merkevare. Gerd Fløde Bjørlo (N)

 

Sjarmen til Tre Trästäder - et samarbeid mellom Eksjö, Hjo og Nora.  Lotta Persson (S)

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     -TRANSFORMASJON

ledet av Per Godtfredsen

 

Opplev verdier i den lille byen - en sammenlignende beretning med metodenTakk.Lena Steffner (S)

 

Karakteristiske inngrep med tidsmessig forankring - bygg & planlegging i Hjo. Aila Hirvonen (S)

 

Riving som fornyelsesstrategi – plan forkledd som bevaringsretorikk. Vegard Lie (N)

 

KAFFEPAUSE

Skellefteå – trebyen som forsvant og kom tilbake. Enar Nordvik (S)

 

Tapanila typehus i Lahti. Karakter vs moderne krav.

Riitta Niskanen (FIN)

Utflukt i bygderommet - Bryggene

av Elisabeth Kahrs, bygdeantikvaren Trondheim kommune

 

09.00

09.30

 

10.00

10.30

11.00

 

11.30

12.15

13.15

13.50

14.20

15:00

16.00

FREDAG 23. SEPTEMBER
FØR LUNSJ

BEVARING

ledet av Ola Fjeldheim

 

De gamle verneplanene i Nystad og Nådendal.Eija Suna (FIN)

 

Kulturmiljøet som identitetsskapende kraft i byen. Emina Kovacic (S)

 

 

KAFFEPAUSE

 

Forvaltning som bygningsvern. Borgå og Raumo.Elisa el Harouny (FIN)

 

Bygningsvern i praksis  Borgå og  Raumo. Anu Laurila (FIN)

 

Implementering av tømmerkonstruksjoner i bygde- og lokalplaner.Jens Riis Jørgensen (DK)

 

LUNSJ

BRUK

ledet av Søren Vadstrup

Gamle trehus, dere klimavinnere!

Marte Boro (N)

Bygningsvern og næringsutvikling i Drøbak. Per Willy Færgestad (N)

KAFFEPAUSE

Hva påvirker opplevelsen av en fasademaling?kinesisk Angelo (N)

Gamle trehus, nye trender

Hanne Windsholt (N)

Vedlikehold, reparasjon og energiforbedring av gamle vinduer. Søren Vadstrup (DK)

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     -TRANSFORMASJON

ledet av Per Godtfredsen

 

Utbygging av trebyen Alingsås.

Hans Nerstu (S)

Transformasjon, skilt og fasader i historiske landsbyrom.Per Godtfredsen (DK)

KAFFEPAUSE

Utfylling og bevaring i lokale planer. Inge Alstrup (DK)

Det som ikke fikk skje – om fremtiden etter brannen i Eksjö.

Lucia Botero (S)

Ny småby i nordisk trebyggetradisjon.Lena Steffner og Kjell Forshed (S)

FREDAG 23. SEPTEMBER
ETTER LUNSJ
Den nordiske trebyen – hvordan går vi fram? Nils Ahlberg, byhistoriker, styreleder i ICOMOS Sverige (S)
Panelet oppsummerer
Nordisk nettverk for tre byer - presentasjon av byer og første års program.
Slutt
Avreise til Røros
Fredag 23. september
Ekskursjon til Røros
18.30
19.00
08.30
08.45
09.45
10.15
11.00
11.30
FREDAG 23. SEPTEMBER
UTFLYKT TIL RØROS
Ankomst og rask innsjekk på Røros hotell
Røros kirke. Historie og restaurering. Tur opp hvelvet og i tårnet med utsikt over fjellbyen m/ Kolbjørn Vegar Os og Olaf Piekarski
Felles middag
 
 
 

Kurantgården, Røros Museum   

Bygdevandring i Bergstaden ved Lars Geite

Brannvern i fjellbyen Røros. Per Amundsagården, på Roar Dahlen

Uthusprosjekt - vandring med eksempler ved Magnus Borgos og Bjørn Kjetil Westum

Bygningsvernsenter og utviklingsarbeid. Kurantgården, ved Berit Bakosgjelten

Tilbake til Trondheim                                                                                                                                                                           
 

LØRDAG 24. SEPTEMBER
UTFLYKT TIL RØROS
bottom of page